ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาส และได้ดำเนินโปรแกรมการศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยโรงเรียนจะเปิดในวันอังคาร-ศุกร์สำหรับเด็กพิเศษ ส่วนวันเสาร์นั้นจะเปิดให้เด็กในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ นอกจากนั้นเรายังเปิดอบรม สัมมนา กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร โปรแกรมรีทรีทผ่อนคลาย และค่ายต่างๆ อีกด้วย 

ค่ายโรงเรียน

อบรมครู

อบรม สัมมนา กิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กร CSR 

ศึกษาเรื่องวิถีความยั่งยืน 

โยคะรีทรีท กิจกรรมเจริญสติ

อบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก 

อบรมครูสอนโยคะเด็ก 

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของรีสอร์ทอีโค่ โลจิค รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่า แม่น้ำ และสามารถเดินทางไปที่น้ำตกได้ โดยสถานที่อยู่ห่างจากสนามบินระนองเพียง 15 กม. เท่านั้น 

 ในพื้นที่เรามี:

  • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
  • โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ 
  • ศูนย์อบรมการฝึกวิชาชีพ 
  • หมู่บ้านดิน
  • ศาลาโยคะ 
  • ฟาร์มออร์แกนิค
  • ร้านอาหารสโลวฟู้ด 
  • สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
  • แม่น้ำ