Dank u voor uw belangstelling in onze stichting!

De Stichting

De Thai Child Development Stichting (TCDF) ondersteunt locale kinderen door er zorg voor te dragen dat medische zorg en onderwijs ook beschikbaar zijn voor kansarme kinderen en kinderen met een handicaps of leerstoornissen.

TCDF is opgericht door een Thais/Nederlandse familie en heeft hulpbehoevend Thaise kinderen sedert 2004 dagelijkse ondersteuning kunnen geven!

De Stichting is gevestigd in een landelijke gemeenschap in de heuvels van Paksong, tussen de Thaise kustplaatsen Ranong, Chumpon en Suratanee.

Sociale projecten

In de sociale projecten van TCDF werkt alleen betaald locale personeel met de kansarme kinderen. Ze doen dat samen in overleg en samenwerking met degenen die de kinderen hun dagelijkse verzorging geven.

We halen kinderen niet uit hun huiselijke omgeving weg, maar scheppen waar nodig een veilige, geschikte thuissituatie in hun eigen dorpsgemeenschap.

Het project voor Medische zorg en Onderwijs ondersteunt de individuele kinderen in hun ontwikkeling naar een grotere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.In nauwe samenwerking met plaatselijke scholen, medische instellingen en lokale organisaties en leiders.

Medische Zorg

Medische zorg voor hulpbehoevende kinderen
(bijvoorbeeld: operaties, medicijnen en specialistische  medische hulp

Voedingsprogramma
Melk voor pasgeboren baby’s die van hun moeder gescheiden zijn en speciale voeding voor kinderen met voedingsproblemen

Fysiotherapie voor gehandicapte kinderen
Medische massage therapie en aangepaste oefen- apparaten voor thuis gebruik

Noodfonds in geval van bedreigende situaties
Bijvoorbeeld in geval van overstromingen, zware storm of lokale ongevallen.

Onderwijs

Speciale school voor verstandelijk- en lichamelijk beperkte kinderen.
Aangepast onderwijs voor kinderen die niet naar de dorpsschool kunnen

Centrum voor Beroepstraining en Eco-boerderij
Gehandicapte jong volwassenen worden getraind om in de toekomst een beroep uit te oefenen

Studiebeurzen voor kansarme kinderen
Voor deze kinderen wordt een bijdrage gegeven in de maandelijkse kosten voor bv. de schoolbus, lunch op school en boeken

Leercentrum
Creatief leercentrum, workshops, teambuilding en seminars.

De uitgangspunten van TCDF: Duurzaam, eerlijk, effectief

  • Zorg: We zorgen voor de kinderen in hun eigen omgeving zonder hen uit hun thuis weg te halen. De directe zorg voor de kinderen in de sociale programma’s ligt bij betrouwbare plaatselijke medewerkers en niet bij een steeds veranderende groep vrijwilligers.
  • We nemen geen dure professionals in dienst, maar positief ingestelde lokale mensen en leren hen hoe op de beste manier, met inachtneming van onze uitgangspunten, voor onze kinderen te zorgen. We betalen hen een eerlijk salaris, zodat ze voor lange tijd kunnen blijven, zodat ze een hechte band met onze kinderen kunnen ontwikkelen.
  • Van alle leden van ons team, de online vrijwilligers en ambassadeurs inbegrepen, verwachten we proactief gedrag en een hoge mate van persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot hun taken. Om effectief en trouw aan onze waarden te zijn is het voor ons niet mogelijk om mensen met onvoldoende inzet of ambities te begeleiden.
  • Het milieu. We willen schade aan het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. We hebben strikte regels voor afvalverwerking en recycling. Voertuigen, chemicaliën en elektriciteit worden op een milieubewuste manier gebruikt.
  • We maken gebruik van traditionele kennis en werken nauw samen met de locale gemeenschap en overheidsinstellingen
  • Alle donaties worden rechtstreeks ten bate van de kinderen in onze projecten gebruikt en niet besteed aan overhead kosten.
  • We staan altijd open voor feedback, suggesties en ideeen.
  • We behandelen iedereen met respect en verdraagzaamheid, ongeacht ras, nationaliteit, leeftijd, sexe of godsdienstige overtuiging.

Het Team

Locale werkgelegenheid creëren

Het is onze overtuiging dat onze sociaal betrokken activiteiten alleen goed uitgevoerd kunnen worden door te werken met de uit de streek afkomstige personen die door voortdurende communicatie een vertrouwensband op lange termijn met de kinderen en hun verzorgers kunnen ontwikkelen.

Wij hebben een fantastisch team van toegewijde mensen uit het dorp, die we stap voor stap getraind hebben om met betrokkenheid te werken overeenkomstig onze waarden.

De manager van het TCDF team is mevrouw Kanjada Lapma (Gun), die sinds 2006 fulltime voor TCDF werkt.

Zij woont met haar zoon op het project terrein.

Het internationale bestuur, ambassadeurs  en vrijwilligers delen hun bekwaamheden

De stichter en directeur , Rosalie Tieges, woont met haar Thaise familie op loopafstand van de Stichting. De Hollandse leden van het bestuur wonen in Nederland waar de Stichting in 2004 werd geregistreerd en waar de meeste donaties ook nu nog vandaan komen

De leden van het Nederlandse bestuur:

 • Maria Tieges-Voerman, secretaris
 • Marieke Smit, financiën
 • Xander Kranenburg, bestuurslid
 • Rosalie (Roos) Tieges, directeur
 • Mariette Wittenberg, bestuurslid
 • Nicole Rivierre, bestuurslid

Het bestuur komt jaarlijks bijeen om de programma’s en financiën van TCDF te bespreken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiciële administratie en de correspondentie met de donateurs.

De Thaise bestuurs-leden zijn allen afkomstig uit het dorp, inclusief het dorpshoofd en actieve ouders van de kinderen die aan de sociale programma’s deelnemen.

Alle bestuursleden zowel in Thailand als in Nederland zijn vrijwilligers.

De TCDF gemeenschap

Een van de uitgangspunten van TCDF is dat alleen leden van de plaatselijke bevolking rechtstreeks met de gehandicapte kinderen werken, om daarmee de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De activiteiten in het Onderwijscentrum staan echter ten dienste van alle kinderen uit de plaatselijke gemeenschap. Dit wordt mogelijk gemaakt door en wisselende groep Thaise en internationale vrijwilligers die het Thaise team ondersteunen met creatieve  onderwijs activiteiten. Deze vrijwilligers helpen ook op de Eco-boerderij en bij het bekendheid geven aan deze vorm van liefdadigheid nieuwe stijl.

De TCDF gemeenschap is een internationaal netwerk van mensen die er in geloven door plaatselijke actie het verschil te kunnen maken!

De TCDF gemeenschap werd ontwikkeld en georganiseerd door Ingrid van der Straaten, die de meeste van ons kennen als Pa Koy! Zij zorgt er voor dat de organisatie up to date blijft en van alle nodige informatie voorzien wordt. Ingrid is al sinds het begin van TCDF fulltime vrijwilliger, toen zij en Rosalie besloten om het verschil te maken en hun leven aan dit initiatief  te wijden. Tezamen startten ze ook: Eco-logic, het “Resort for Charity” waar bezoekers en gasten voor de Stichting van harte welkom zijn.

Vrienden van TCDF

De vrienden van TCDF zijn mensen die zich realiseren dat TCDF werkelijk verandering brengt in de levens van kinderen. De meesten van hen zijn ooit in Thailand op bezoek geweest, zodat ze gezien hebben dat een bijdrage. groot of klein, kan doen wanneer het in de juiste handen gegeven wordt. Vrienden vertrouwen TCDF en ondersteunen ons op een lange termijn basis met maandelijkse financiële bijdragen waarop het Thaise team rekenen kan voor de planning en de zorg voor onze kinderen.

Pro bono ondersteuning voor administratie en fondsenwerving

Alle administratie, kantoorondersteuning, netwerkactiviteiten en fondsenwerving worden eveneens op vrijwillige basis uitgevoerd, door ambassadeurs over de gehele wereld en andere leden van de TCDF gemeenschap.
Advitax accountancy is sedert de oprichting in 2004 een betrouwbare partner die zijn diensten op danateur basis aan ons verleent.

Onze zuster onderneming, Goed Doel nieuwe stijl

“Eco-Logic Resort for Charity” is gevestigd op dezelfde locatie als TCDF. Dit zusterbedrijf is een Thaise onderneming met winstoogmerk en is onze belangrijkste sponsor. Eco-Logic werd speciaal opgericht om de Stichting op een duurzame manier te ondersteunen, zodat het werk van de Stichting ook op lange termijn voortgezet  kan worden en om de afhankelijkheid van andere inkomsten bronnen te verminderen, Eco-Logic betaalt de water- en elektriciteitsvoorziening en alle andere overheadkosten. Tevens voorziet ze in de dagelijkse schoolmaaltijden en helpt evenementen  binnen de plaatselijke gemeenschap te organiseren. Eco-Logic koopt de producten van de TCDF boerderij. En de organisatie organiseert mede de bakkerij, het restaurant, de beroepsopleidings-programma’s, ontvangt alle bezoekers en gasten en houdt hen op de hoogte na hun bezoek.”

Het zaadje planten

Al de activiteiten van TCDF worden mogelijk gemaakt door vele kleine en grote bijdragen van vele verschillende mensen:

 • ambassadeurs die onze boodschap tijdens hun reizen of vanuit hun woonplaats uitdragen,
 • vrijwilligers die een stukje van ons project op zich nemen,
 • leiders van werkgroepen die onze locatie gebruiken,
 • gasten die ons bezoeken, al is het maar voor een korte tijd

Een kleine actie kan grote gevolgen hebben en zelfs wanneer het resultaat niet onmiddellijk zichtbaar is, vragen we u te beseffen dat TCDF zonder al deze kleine bijdragen niet mogelijk zou zijn.

Wij hebben een zaadje geplant. Al het voedsel en ieder druppeltje water helpt om een sterke, gezonde boom te laten groeien, die een overvloed aan zoete vruchten zal dragen. Weest u zich bewust dat ook u als bezoeker van onze website deel uit maakt van deze groei en ontwikkeling.

Bedankt dat u ons helpt te groeien!

Er zijn vele manieren om deel te nemen aan onze gemeenschap en mee te helpen het verschil te maken!

Doneer

Donaties gaan naar Medische Zorg en Onderwijs projecten

Vrijwilligers

Online & Hands on!

Verspreid onze boodschap

Deel dit met vrienden en familie

MVO

Voor Teams en Bedrijven

Kom op bezoek

Vakantie voor het Goede Doel!

JUNGLE kampen

Jungle School Onderwijs