“การให้” ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต

การบริจาคของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

พบกับน้องๆ เด็กพิเศษที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติของหมู่บ้านได้ แต่น้องยังโชคดีที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิเล็กๆ ของเราที่มีโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าที่หมู่บ้านปากทรง ใกล้กับจังหวัดระนอง

น้องๆ เด็กพิเศษได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา เรามีโรงเรียนรับ-ส่งจากหมู่บ้านต่างๆ ทุกวัน เพื่อพาน้องๆ มาเรียนที่โรงเรียน ในแต่ละวันนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ทักษะในการดำรงชีวิต
  • กายภาพบำบัด
  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ  

โปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้   แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด

กว่า 10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษหลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน 
อย่างไรก็ดี ในภาคเรียนต่อไปเราอาจไม่สามารถเปิดเรียนการสอนได้  น้องอาจต้องอยู่บ้านทั้งวัน นอกเสียจากว่า พวกเราช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้

พวกเราขอส่งข้อความถึงคุณว่า คุณก็สามารถช่วยเหลือพวกเราได้ด้วยเงินบริจาค ที่ผ่านมานั้น คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กๆ และทีมงาน ได้ลงทุนลงแรงกับการสร้างฟาร์มออร์แกนิคเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ในฟาร์มแห่งนี้ มีต้นไม้หลายรอยต้น มีโซนสำหรับเพาะเห็ด ฟาร์มผัก พื้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา นอกจากฟาร์มออร์แกนิคแล้ว มูลนิธิ TCDF ก็เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรีสอร์ทริมน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนอีกด้วย

เรานำกำไรทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการสำหรับโรงเรียนกลางป่าของพวกเรา การมีกิจการร้านอาหารและรีสอร์ท เป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภารกิจของพวกเรา รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบ ไม่เพียงแต่ยั่งยืนเฉพาะเรื่องอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีทุนสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน อันหมายถึงการช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ของพวกเราด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยเหลือเราได้โดยการบอกต่อเรื่องราวของพวกเราให้กับคนที่คุณรู้จัก คนที่อยากช่วยเหลือพวกเรา การช่วยเหลือไม่ว่ามากหรือน้อย ย่อมช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้ 

สิ่งที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนปากทรงได้ทำ

  • กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน
  • เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
  • คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมมาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน
  • เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา
  • การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้

ร่วมบริจาค

เงินบริจาคของคุณ
ใช้ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
และการศึกษา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ผ่านช่องทางออนไลน์ & ลงมือทำร่วมกับเรา

บอกต่อเรื่องราวของเรา

บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเรา
ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า