เราตั้งใจลงมือทำด้วยก้าวเล็กๆ อย่างต่อเนื่องและยาวนานเพียงพอ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยสงคราม ภัยธรรมชาติ และความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่างๆ นานานั้น เป็นการยากที่มูลนิธิเล็กๆ จะสามารถระดมทุนเป็นจำนวนมากได้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่เราดูแลนั้น พวกเขายังต้องการการสนับสนุนด้วยเงินบริจาคจากพวกคุณทุกคนที่ใส่ใจห่วงใยเขา

เราคงไม่อาจบอกพวกเด็กๆ ได้ว่า เราจะต้องปิดโรงเรียน เนื่องด้วยเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนหลักนั้นหมดวาระลงแล้ว สิ่งที่เราทำได้คือการช่วยเหลือพวกเขาต่อไป โดยเราต้องการการช่วยเหลือจากพวกคุณ เพื่อให้โครงการด้านอาหาร การศึกษา และการดูแลด้านการแพทย์/การรักษาพยาบาลได้ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังเช่นที่เราได้ทำมาแล้วกว่า 15 ปี 

เราเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน พวกเขาจึงมีความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องการต่างกัน การให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการที่คุณเลือก ไม่ว่าด้วยการบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัคร ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ คุณสามารถเลื่อนลงไปอ่านวิธีการในการบริจาคให้กับเด็กๆ ของพวกเรา ซึ่งคุณจะได้รับของขวัญและสิ่งตอบแทนจากเราด้วย

 

ความตั้งใจของเรา 2561 – 2562 

1. มีผู้สนับสนุนและเงินบริจาคเพียงพอต่อการเปิดโรงเรียนสำหรับน้องๆ เด็กพิเศษต่อไป 

2. สร้างบ้านพักให้กับครูพี่เลี้ยง 3 คนให้สามารถอยู่อาศัยได้เต็มเวลา

3. พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ อาหาร นม และยาที่จำเป็น

4. ระบบชลประทานสำหรับสวนออร์แกนิค เพื่อลดผลกระทบเมื่อน้ำท่วมในฤดูฝนและการขาดน้ำในฤดูแล้ง 

5. งานประมาณประจำปีสำหรับค่าน้ำมันรถโรงเรียนที่ใช้รับ-ส่งน้องๆ เด็กพิเศษ 

ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสร้างความยั่งยืน

เป็นผู้อุปการะเด็ก

อุปการะเพื่อสนับสนุนเด็กเป็นรายบุคคลในระยะยาว

เป็น “เพื่อน” กับมูลนิธิ TCDF

เป็นผู้บริจาครายเดือน จำนวนตั้งแต่ 200-4,000 บาท เพื่อให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการของเรา ตามเงินบริจาคที่เราได้รับ

สนับสนุนการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน

คุณสามารถสนับสนุนให้ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน อยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงความมั่นคงทางอาหารและการมีงบประมาณที่เพียงพอ โดยการที่คุณเป็นผู้บริจาคให้กับศูนย์ฝึกอาชีพและฟาร์มออร์แกนิค หรืออุดหนุนซื้อสินค้าจากทั้งสองแหล่ง

เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่

ผู้สนับสนุนรายใหญ่คือผู้บริจาคตั้งแต่ 280,000 บาทบาทขึ้นไป (ทั้งในนามองค์กรและบุคคล) เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา

พบกับพวกเราได้ที่ร้านอาหารแบบสโลว์ฟู้ด อาหารที่พวกเราพิถีพิถันดูแลตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบและการปรุงรสชาติอย่างใส่ใจ

 • ร้านอาหารและเบเกอรี่
 • โปรแกรมเพื่อสังคมขององค์กร (กิจกรรม CSR)
 • เข้าพักที่บังกะโล ในรีสอร์ทของเรา
 • มาจัดค่ายพักแรมที่โรงเรียนกลางป่าของเรา
 • มาจัดกิจกรรม Team Building
 • เข้าร่วม/ใช้สถานที่สำหรับเวิร์คชอปและการฝึกอบรมทีมงานของคุณ
 • สำรองที่พัก/สถานที่สำหรับกิจกรรมหรือวันพักผ่อนของครอบครัวหรือทีมงาน
 • สำรองที่พัก สำหรับวันหยุดครอบครัว เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ

บริจาคสิ่งของ

การบริจาคสิ่งของก็เป็นประโยชน์เช่นกัน หากคุณจะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา และอยากนำสิ่งของมาบริจาคให้พวกเด็กๆ เราขอให้คุณอีเมลเข้ามาพูดคุยกับเราล่วงหน้า เพื่อวางแผนร่วมกันว่า สิ่งของหรืออุปกรณ์ใดจำเป็นต้องใช้ในช่วงนั้นๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการใช้สอยสิ่งของต่างๆ  หากคุณส่งสิ่งของบริจาคมาเลย อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และยังเสี่ยงว่าสิ่งของเหล่านั้นอาจไม่ถูกนำไปใช้สอยเท่าที่ควร เราจึงขอแนะนำให้คุณวางแผนร่วมกับพวกเรา เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ และตัวคุณเองด้วย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะให้การสนับสนุนเรา

ถึงแม้ว่าตัวคุณอยู่ไกล แต่ไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือสำนักงาน

คุณก็สามารถช่วยเหลือเราได้ โดยการ:

 • ร่วมเป็น “ทูต” ของ TCDF เพื่อช่วยเผยแพร่ บอกต่อเรื่องราวของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโลกออนไลน์ ผ่านการไลค์, แชร์, เรื่องราวหรือบทความใน blog
 • ช่วยเหลือพวกเราผ่านการใช้ทักษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ของคุณ หรือแม้แต่คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ
 • อุดหนุนสินค้าในร้านขายของศิลปะจากธรรมชาติ (ร้าน Art-Eco) หรือนำสินค้าของเราไปใช้ร่วมกับสินค้าของคุณ
 • สั่งสินค้าของเรา ทางช่องทางออนไลน์

เราขอเชิญชวนให้คุณได้ทำการกุศลรูปแบบใหม่

มีวิธีการและทางเลือกใหม่ๆ ที่คนเราสามารถลงมือช่วยเหลือ

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ร่วมบริจาค

เงินบริจาคของคุณ
ใช้ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
และการศึกษา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ลงมือทำร่วมกับเรา

บอกต่อเรื่องราวของเรา

บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเรา
ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรมในป่า

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า