การศึกษาควรมีให้สำหรับทุกคน

 แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ 

หรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งการสนับสนุนมี จำกัด และอยู่ห่างไกลจากบ้านเด็กมากเกินไป

กว่า 15 ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษหลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน 

      โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาที่เรามอบให้ทั่วประเทศ 

 

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้ขาดโอกาส

ทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน โดยเป็นทุนสำหรับเด็กที่ครอบครัวลำบาก 

ครูจากจังหวัดใดก็ได้สามารถสมัครนักเรียนที่ต้องการได้

การสนับสนุนสามารถทำได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่สอง

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจากครอบครัวยากจนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรใด ๆ เหล่านี้จะต้องชำระคืนเต็มจำนวนหากนักเรียนลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น

วิธีการศึกษา สำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษ (ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ) 

คาบเรียน/การเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

คุณเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเป็นครูของเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือไม่? เราสามารถช่วยคุณได้ เรามีสื่อการเรียนการสอนการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสนับสนุนสำหรับคุณ การสนับสนุนได้รับการปรับแต่งสำหรับเด็กแต่ละคนเสมอ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

 

วิธีการศึกษาฝึกอาชีพ

เด็กพิเศษและคนในชุมชนที่พิการสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

มีห้องสำหรับครอบครัวสำหรับครูที่ต้องการพาบุตรหลานมาเรียนหลักสูตร แต่เรายังสนับสนุนตำแหน่งงานและการฝึกอบรมในต่างจังหวัด ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ  ในพื้นที่เรามี:

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล 

โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ 

ศูนย์อบรมการฝึกวิชาชีพ 

ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน

ศาลาโยคะ 

ฟาร์มออร์แกนิค

ร้านอาหารสโลวฟู้ด อาหารพื้นบ้านในชุมชน

สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

วิธีการศึกษาเรียนรู้ชุมชนและกลุ่มผู้หญิง

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์, ศูนย์จัดอบรม, ศูนย์ฝึกโยคะ

มูลนิธิสามารถสนับสนุนเด็กจากทุกจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและการสนับสนุนทางการแพทย์

ในปี 2563-2568 Academy of TCDF จะขยายออกไปอีก!

การขยายทุนการศึกษาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติ และสถาบันการศึกษาออนไลน์ TCDF
พร้อมการสนับสนุนจากเครือข่ายเครือข่ายระหว่างประเทศและในพื้นที่ของเรา

การขยายศูนย์ฝึกอาชีพและการผลิต เพื่อสร้างรายได้ที่แท้จริงให้กับโรงเรียนและสำหรับเยาวชนที่มีความพิการ

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า