CSR คืออะไร

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate social responsibility (CSR) เป็นแนวคิดที่ว่า องค์กรธุรกิจนอกเหนือจากความสนใจในการทำกำไรทางธุรกิจแล้ว  องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีส่วนร่วม มีความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม/โครงการ CSR สำหรับธุรกิจเป็นมาตรฐานหนึ่งสำหรับธุรกิจที่จะคืนกำไรสู่สังคม โดย CSR มีพื้นฐานเพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนใน 4 ด้าน อันได้แก่

 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การทำการกุศล

 

หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับ CSR นั้น มีความคล้ายคลึงกันที่การให้คืนกับสังคมและชุมชน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากพนักงานในบริษัทหรือทีมงานที่อาสามาทำโครงการ CSR ร่วมกับองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ทั้งนี้ การทำงานร่วมกับผู้คนหรือหน่วยงานโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องผลกำไร นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารต่างๆ ซึ่งทักษะดังกล่าวส่งผลดีต่อการทำงานในองค์กรธุรกิจด้วยเช่นกัน

ทำไมบริษัทจึงควรมี CSR

บริษัท/องค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ รับผิดชอบต่อสังคม และคืนกำไรของตนสู่งสังคมและสิ่งแวดล้อม มักจะดึงดูดลูกค้าที่เชื่อสิ่งเหล่านั้นได้มากกว่าองค์กรธุรกิจที่ไม่สนใจเรื่อง CSR ดังนั้น ในหลายบริษัทจึงได้ให้คุณค่ากับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำไปรวมกับคุณค่าของบริษัทและส่งมอบต่อให้กับลูกค้าของตน ซึ่งนับเป็นผลดีที่ว่าลูกค้าย่อมมีความพึงพอใจมากกว่าเดิม

บริษัทขนาดใหญ่อาจมีงบประมาณเพื่อการทำ CSR แต่นั่นอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับบริษัทขนาดเล็กในการทำ CSR (บริษัทที่มีพนักงานประมาณ 10-200 คน) อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดเล็กก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารนโยบาย/กิจกรรม CSR ของตนเองได้ ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาในการติดตามผล ซึ่งอาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทำไมจึงควรมีกิจกรรม CSR กับมูลนิธิ TCDF

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน และรีสอร์ทอีโคโลจิค (@Ecologic) เราได้ผสมผสานแพคเกจสำหรับกิจกรรม CSR ที่เน้นทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการทำการกุศลไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นแพคเกจที่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็ก/ทีมงานในบริษัทต่างๆ ที่มีความตั้งใจอยากทำกิจกรรม CSR แต่มีงบประมาณจำกัดในการทำโครงการ CSR

แพคเกจ CSR ที่ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน อยากนำเสนอ ได้แก่

 • บริจาครายเดือนหรือรายปี (ตามงบประมาณของคุณ) ให้กับโครงการด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล เพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาสในชุมชน
 • สถานที่และกิจกรรมสำหรับ team building ซึ่งรายล้อมด้วยธรรมชาติและป่าร่มรื่น ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ เราจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน, การฝึกอบรมวิชาชีพ, และฟาร์มออร์แกนิคของเรา

หากคุณเลือกทำ CSR กับเรา คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้

 • การรับรู้ทางการตลาดเกี่ยวกับบริษัท/ทีมงาน/หน่วยงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
 • การแสดงป้ายโลโก้ของบริษัท/ทีมงาน ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ TCDF
 • การบอกต่อ/แชร์ เกี่ยวกับการทำ CSR ของบริษัทคุณ ในโซเชียลมีเดียของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน และรีสอร์ทอีโคโลจิค
 • โปสเตอร์ขอบคุณ และป้ายผู้ให้การสนับสนุนที่แปะไว้ที่ล๊อบบี้ของเรา
 • เนื้อหาดีๆ ที่แชร์ในโซเชียลมีเดียของทีมงานในบิษัท เพื่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำสิ่งดีๆ ของบริษัท
 • ทีมงานทุกคนในบริษัทจะได้พลังและแรงบันดาลใจจากการพักผ่อนและการสร้างทีมในเวลาเดียวกัน ซึ่งนั่นเป็นผลดีต่อการทำงานเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจเช่นกัน
 • บัตรกำนัล สำหรับที่พัก 2 คืนที่รีสอร์ทอีโคโลจิค (อาจใช้เป็นรางวัลสำหรับพนักงานของคุณ)

คุณสามารถเล่าหรือบอกต่อทีมงานหรือลูกค้าของคุณได้ว่า บริษัท/ทีมงานของคุณได้มีกิจกรรม CSR ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลกับเด็กพิการและด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในเลาเดียวกัน

คุณสามารถเลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ โดยมีรูปแบบ ดังนี้

 • ระดมเงินบริจาคที่ออฟฟิศของคุณ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือเรา
 • บริจาค อาจเป็นยอดโดยรวม หรือยอดบริจาคต่อหัว ตามจำนวนพนักงาน
 • มาจัดกิจกรรม team building โดยค่าใช้จ่ายของคุณคือเงินบริจาคการกุศลให้เรา
 • เลือก มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรที่บริษัทของคุณให้การสนับสนุน โดยอาจเลือกทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น หรือจัดการในแบบที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทคุณ