Duurzaamheid en zelfredzaamheid op lokaal niveau

TCDF heeft zich reeds vanaf de oprichting in 2004 gecommitteerd aan duurzaamheid. Met betrekking tot het milieu maar ook met betrekkeing tot zelfredzaamheid op lokaal niveau. TCDF biedt ondersteuning aan kansarme kinderen zolang als, maar nooit langer dan, dat nodig is. We geven de kinderen niet alleen “vissen”. We leren ze ook hoe zelf een hengel te maken, maar bovendien hoe de vis te vinden in de natuur en hoe op een verstandige, duurzame manier te vissen! We werken aan duurzaamheid, lokale zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, en bouwen zo ook de organisatie zelf op. We richten ons erop de toekomst van de Stichting veilig te stellen door te kiezen voor duurzaamheid, zowel op het gebied van de voedselvoorziening als met betrekking tot de financiering.We doen dat door de huidige afhankelijkheid van fondsenwerving- waarop TCDF en de meeste andere Stichtingen aangewezen zijn- zoveel mogelijk te beperken. Naar onze overtuiging is dit de toekomst voor Stichtingen en we zijn trots op dit gebied koplopers te zijn als de ontwikkelaars van de “Self-sufficiency Method for Foundations!

  • TCDF werkt toe naar zelfredzaamheid m.b.t. voedsel en financiering om de afhankelijkheid van donaties te verminderen. 
  • We verbeteren en systematiseren onze programma’s. 
  • We zijn voortdurend bezig onze dagelijkse onderhoudskosten te verlagen door middel van uitbreiding van ons biologisch boerenbedrijf. 
  • En bij alle keuzes die we maken zorgen we ervoor dat we het milieu zo min mogelijk belasten. 
  • Milieueducatie is een vast deel van het onderwijsprogramma, en op het terrein zijn tal van initiatieven te vinden om milieuschade te beperken en de bewustwording te vergroten.

    TCDF werkt aan de hand van de United Nations Sustainable Development Goals en staat hiermee altijd open voor samenwerkingen met bedrijven en individuen die duurzaamheid ook belangrijk vinden!