“การให้” ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต

การบริจาคของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

พบกับน้องๆ เด็กพิเศษที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ แต่น้องๆยังโชคดีที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ของเราที่มีศูนย์สำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในธรรมชาติที่หมู่บ้านปากทรง ติดกับจังหวัดระนอง ห่างจากสนามบินระนองเพียง 15 นาที

น้องๆ เด็กพิเศษได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา เรามีรถไปรับ-ส่งจากหมู่บ้านต่างๆ ทุกวัน เพื่อพาน้องๆ มาเรียนที่โรงเรียน ในแต่ละวันนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • ทักษะในการดำรงชีวิต
 • กายภาพบำบัด
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ  
 • เกี่ยวกับความรู้สึก (ด้านอารมณ์)

โปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้   แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด

กว่า 10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษหลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน 

อย่างไรก็ดี ในภาคเรียนต่อไปเราอาจไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  น้องอาจต้องอยู่บ้านทั้งวัน นอกเสียจากว่า พวกเราช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้

พวกเราขอส่งข้อความถึงคุณว่า คุณก็สามารถช่วยเหลือพวกเราได้ด้วยเงินบริจาค ที่ผ่านมานั้น คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กๆ และทีมงาน ได้ลงทุนลงแรงกับการสร้างฟาร์มออร์แกนิคเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ในฟาร์มแห่งนี้ มีต้นไม้หลายร้อยต้น มีโซนสำหรับเพาะเห็ด ฟาร์มผัก พื้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา นอกจากฟาร์มออร์แกนิคแล้ว มูลนิธิ TCDF ก็เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรีสอร์ทริมน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนอีกด้วย

เรานำกำไรทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการสำหรับโรงเรียนกลางป่าของพวกเรา การมีกิจการร้านอาหารและรีสอร์ท เป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภารกิจของพวกเรา รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบ ไม่เพียงแต่ยั่งยืนเฉพาะเรื่องอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีทุนสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน อันหมายถึงการช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ของพวกเราด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยเหลือเราได้โดยการบอกต่อเรื่องราวของพวกเราให้กับคนที่คุณรู้จัก คนที่อยากช่วยเหลือพวกเรา การช่วยเหลือไม่ว่ามากหรือน้อย ย่อมช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้ 

สิ่งที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนปากทรงได้ทำ

 • เป็นเวลากว่า 15 ปีที่ เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน
 • เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
 • คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมชนที่มาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน
 • เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา
 • การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้

  ร่วมบริจาค

  เงินบริจาคของคุณ
  ใช้ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
  และการศึกษา

  ร่วมเป็นอาสาสมัคร

  ผ่านช่องทางออนไลน์ & ลงมือทำร่วมกับเรา

  บอกต่อเรื่องราวของเรา

  บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเรา
  ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

  กิจกรรม CSR

  สำหรับบริษัทและทีมงาน

  มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

  ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

  ค่ายพักแรม

  เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า