เปลี่ยนชีวิตเด็กให้ดีขึ้น และเพิ่มความยั่งยืนในตนเอง

 แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ 

หรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งการสนับสนุนมี จำกัด และอยู่ห่างไกลจากบ้านเด็กมากเกินไป

กว่า 15 ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษหลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน 

มูลนิธิสามารถสนับสนุนเด็กจากทุกจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและการสนับสนุนทางการแพทย์
ติดต่อสำนักงานของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนบุคคล

สำนักงานโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ใกล้ระนองเปิดให้บริการตลอดทั้งปี
(มีห้องพักสำหรับครอบครัวนักเรียนหรือครูที่จะมาเรียนรู้และเยี่ยมชม)

โปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้   

fff

น้องๆ เด็กพิเศษได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา

น้องๆจากพะโต๊ะชุมพรยังโชคดีที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา

ที่มีศูนย์สำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในธรรมชาติที่หมู่บ้านปากทรง ติดกับจังหวัดระนอง (ห่างจากสนามบินระนองเพียง 15 นาที)

เรามีรถรับ-ส่งจากหมู่บ้านต่างๆ ทุกวัน เพื่อพาน้องๆ มาเรียนที่โรงเรียน 

ในแต่ละวันเด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ทักษะในการดำรงชีวิต

 • ฝึกทักษะการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย โภชนาการและกายภาพบำบัด

 • ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์และการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย

 • การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ  

พบกับน้องๆเด็กพิเศษบางคนของเราที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้แต่ยังสามารถได้รับการศึกษา และพัฒนาตัวเองทุกวัน

ทำงานร่วมกับผู้ปกครองและสถาบัน

เพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กและเพิ่มความยั่งยืนในตนเองในชุมชน

สิ่งที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนปากทรงได้ทำ

 • เป็นเวลากว่า 15 ปีที่ เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน
 • เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
 • คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมชนที่มาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน
 • เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา
 • การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้

  กิจกรรม CSR

  สำหรับบริษัทและทีมงาน

  มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

  ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

  ค่ายพักแรม

  เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า