Educatie, de weg naar zelfredzaamheid!

Onderwijs is in Thailand in principe goed geregeld, in ieder klein dorpje is wel een schooltje te vinden en onderwijs is verplicht en gratis tot en met de middelbare school. De ouders zijn zelf echter wel verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de school, uniform, boeken en lunch geld. Dat is niet veel en de meeste ouders kunnen dat prima opbrengen. De hulpbehoevende kinderen in de educatieve programma’s van de Stichting zijn dan ook echt uitzonderingen.

We hebben bij TCDF veel educatieve programma’s en werken samen met 20 overheidsscholen mbt curriculum en persoonlijke begeleiding van de jongeren.           De kinderen van TCDF volgen het overheids curriculum, bij voorkeur  op hun eigen dorpsschool, met aanvallende curriculum, begeleiding en -wanneer nodig- financiële ondersteuning van TCDF zo lang als -maar nooit langer dan.- nodig is.

 Studiebeurzen voor kansarme jongeren

TCDF is een stichting die diep geworteld is in de lokale gemeenschap. TCDF werkt in de omgeving van Phato samen met 19 lokale scholen. De leraren van deze scholen zijn onze ogen en oren en informeren TCDF wanneer ze een kind kennen dat echt extra hulp nodig heeft. Al naar gelang van de persoonlijk situatie kan dit een gedeeltelijke studiebeurs zijn (bijvoorbeeld uniforms, collegegeld, maandelijks het schoolbus geld, of de aanschaf van boeken) of een volledige beurs waarin alle kosten worden gedekt. Dit verschilt per kind en kan ook per periode worden aangepast aan de hand van de gezinssituatie.

In geen enkel geval wordt er rechtstreeks geld gegeven aan het kind of de ouders/ verzorgers. Ieder kind heeft persoonlijk contact met zijn of haar begeleider vanuit TCDF. Gesprekken met de leraren en ouders worden tweemaal per jaar een op een georganiseerd om de vorderingen bij te houden en de student zo goed mogelijk te begeleiden.

Naast de ondersteuning aan hulpbehoevende kinderen in overheids scholen organiseert de Stichting het hele jaar door tal van educatieve activiteiten op het eigen terrein in Phato, Chumpon, zuid Thailand:

Speciale School, voor kinderen met een leerachterstand.

In Thailand is vrijwel geen educatie voor kinderen met een beperking.  De dichtsbijzijndste overheids instelling waar deze kinderen uit het bergdorp Phato naar toe zouden kunnen is 125 kilometer ver weg. Vandaar de noodzaak van de TCDF speciale school in de bergen van Phato en de schoolbus die deze kinderen -gratis-tot 60 kilometer ophaalt in de bergdorpjes. TCDF werkt samen met 20 overheidsscholen mbt curriculum en persoonlijke begeleiding van de jongeren. De kinderen van TCDF volgen dus het overheids curriculum, bij voorkeur dus op de dorpsschool, met aanvallende curriculum, begeleiding en wanneer nodig financiële ondersteuning van TCDF. Alleen de kinderen met zware beperkingen die niet in de dorpsschool kunnen blijven, bijvoorbeeld blinde kinderen, of kinderen van 15 met een verstandelijke leeftijd van 2 bijvoorbeeld, die komen iedere dag naar de TCDF school op het terrein.   De doelstelling van de Speciale school is: de leerlingen op een positieve en veilige manier brengen tot een zo volledig mogelijke participatie in de Thaise samenleving .

Vakken op de Speciale School van TCDF zijn:

Educatieve ontwikkeling (lezen, schrijven, rekenen, computer, etc.)
Lichamelijke ontwikkeling (fysiotherapie, sport, dans)
Emotionele ontwikkeling (gevoelens, kring, meditatie, muziek en kunst)
Dagelijkse vaardigheden (persoonlijke verzorging, medicatie, huishouden.

Beroepsopleidingen op de zorg-boerderij voor jongeren met een beperking- “Learning by doing!”

We gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen: wat kunnen deze studenten? Tegelijkertijd zal er ook steeds rekening worden gehouden met de beperkingen van de leerling: wat kan/ wil/ durft hij of zij? Wat past binnen het gezin? Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van de student.  De kinderen hebben een individueel lesplan al naar gelang hun individuele mogelijkheden. Beroepsopleidingen keuzevakken bij TCDF zijn nu: tuin, vis, paddenstoelen, restaurant, zeepproducten, creatieve producten/ winkel. Op dit moment wordt er bij TCDF gewerkt aan een nieuw lesgebouw met productiecentrum en een erkend product registratie systeem. In de toekomst kan TCDF de producten dan nationaal verkopen en daarmee de duurzaamheid vergroten en eerlijke banen creëren voor de jongvolwassenen met een beperking.

TCDF Forest school Academy-

Bezoekers van harte welkom!

Naast de dagelijkse lessen op de zorgboerderij en op de speciale school organiseert de Stichting het gehele jaar door workshops, trainings and andere educatieve activiteiten voor ouders, verzorgers, leraren en andere contacten uit het brede netwerk van TCDF. En iedere zaterdag worden er met behulp van vrijwilligers buurthuis activiteiten voor lokale jongeren georganiseerd waar werken en leren over circulaire economie en duurzaamheid centraal staat! 

In 2020-2025 wordt de Academie van TCDF verder uitgebreid!

Uitbreiding studiebeurzen van lokaal naar nationaal & TCDF Academy online support network

Naast de educatieve programma’s voor kansarme kinderen en jongeren op het terrein komen er meer ondersteunende programma’s en een online platform met gratis informatie. Het doel hiervan is om de enorme database aan kennis en kunde -die TCDF dankzij 15 jaar ervaring en haar grote internationale netwerk heeft- te kunnen delen met ouders, verzorgers, docenten en begeleiders van kansarme kinderen in andere plattelandsgebieden.

Uitbreiding beroepsopleidingen & productie centrum

Het plan om de beroepsopleiding programma’s uit te breiden om onze lokale duurzaamheid te vergroten en echt solide banen te creëren voor de jongvolwassenen met een beperking. Een nieuw gebouw met professioneel ingerichte lokalen waar de producten uit de tuinen in producten kunnen worden verwerkt die aan een keurmerk voldoen en zo op bredere schaal verkocht kunnen worden in Thailand! Met hulp van onze sponsoren en ondersteuning van Wilde Ganzen hopen wij dit voor het begin van volgend schooljaar te bewerkstelligen!

Doneer

Donaties gaan naar Medische Zorg
& Onderwijs

Vrijwilliger

Online & Hands on!

Verspreid onze boodschap

Deel dit met familie en vrienden

MVO

Voor Teams en Bedrijven

Kom op bezoek

Vakantie voor het Goede Doel!

JUNGLE KAMPEN

Jungle School Onderwijs