Naast de individuele ondersteuning aan kinderen met een achterstand organiseert de Stichting het hele jaar door tal van educatieve activiteiten!

De educatieve programma’s kunnen onderverdeeld worden in 4 programma’s:

 •  · Speciale School voor Speciale kinderen
  · Creatief Leer Centrum (buurthuis opzet)
  · Studiebeurzen voor kinderen uit kansarme gezinnen
  · TCDF Forest School Academy, een creatief leercentrum open voor iedereen!

   Speciale School, voor kinderen met een leerachterstand

  In Thailand is vrijwel geen educatie voor kinderen met een beperking.  De dichtsbijzijndste overheids instelling waar deze kinderen uit het bergdorp Phato naar toe zouden kunnen is 180 kilometer TCDF heeft laten zien dat ook kinderen met een beperking kunnen leren, zich ontwikkelen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving. De doelstelling van de Speciale school is: de leerlingen brengen tot een zo volledig mogelijke participatie in de Thaise samenleving. Vakken op de school zijn:  

  • Educatieve ontwikkeling (lezen, schrijven, rekenen, computer, etc.)
  • Lichamelijke ontwikkeling (fysiotherapie, sport, dans)
  • Emotionele ontwikkeling (gevoelens, kring, meditatie, muziek en kunst)
  • Dagelijkse vaardigheden (persoonlijke verzorging, medicatie, huishouden, 


  Studiebeurzen voor kansarme jongeren

  Onderwijs is in Thailand in principe goed geregeld, in ieder klein dorpje is wel een schooltje te vinden en onderwijs is verplicht en gratis tot en met de middelbare school. De ouders zijn zelf echter wel verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de school, uniform, boeken en lunch geld. Dat is niet veel en de meeste ouders kunnen dat prima opbrengen. De kinderen binnen het studiebeurs project van de Stichting Thai Child Development zijn dan ook echt uitzonderingen.

  Beroepsopleidingen voor jongeren met een beperking

  We gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen: wat kunnen deze studenten? Tegelijkertijd zal er ook steeds rekening worden gehouden met de beperkingen van de leerling: wat kan/ wil/ durft hij of zij? Wat past binnen het gezin? Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van de student. De kinderen hebben een individueel lesplan al naar gelang hun individuele mogelijkheden. Beroepsopleidingen keuzevakken bij TCDF zijn nu: tuin, vis, paddenstoelen, restaurant, zeepproducten, creatieve producten/ winkel.

  TCDF Forest school Academy

  Zeer belangrijk voor de langere termijn effecten is het educatieve aspect, ook voor de lokale mensen, ouders en kinderen en scholen van omliggende dorpen die het project bezoeken. Naast de doordeweekse lessen op de zorgboerderij organiseert de Stichting iedere zaterdag gratis buurthuis activiteiten voor lokale jongeren waar werken en leren over circulaire economie centraal staat! TCDF laten zien dat met creatief denken , samenwerken, gebruik maken van bestaande lokale kennis en goed plannen, je vele voedselsysteem  “problemen” (bijvoorbeeld 8 maanden te veel regen, 4 maanden te droog, slechte kwaliteit grond door vroegere tin ontginning) kan oplossen! 

  In 2020-2025 wordt de Academie van TCDF verder uitgebreid!

  Naast de educatieve programma’s voor kansarme kinderen en jongeren op het terrein komen er meer ondersteunende programma’s en een online platform met gratis informatie. Het doel hiervan is om de enorme database aan kennis en kunde -die TCDF dankzij 15 jaar ervaring en haar grote internationale netwerk heeft- te kunnen delen met ouders, verzorgers, docenten en begeleiders van kansarme kinderen in andere plattelandsgebieden.

  Uitbreiding beroepsopleidingen & productie centrum

  Het plan om de beroepsopleiding programma’s uit te breiden om onze lokale duurzaamheid te vergroten en echt solide banen te creëren voor de jongvolwassenen met een beperking. Een nieuw gebouw met professioneel ingerichte lokalen waar de producten uit de tuinen in producten kunnen worden verwerkt die aan een keurmerk voldoen en zo op bredere schaal verkocht kunnen worden in Thailand! Met hulp van onze sponsoren en ondersteuning van Wilde Ganzen hopen wij dit voor het begin van volgend schooljaar te bewerkstelligen!