Dank u voor uw belangstelling in onze stichting!

De Stichting

De Thai Child Development Foundation (TCDF) is een Nederlandse ANBI stichting en werkt in Thailand ter ondersteuning van de in Thailand officiële geregistreerde stichting geheten: มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  Phonetisch: Munility pattana deklehjawachon. Vertaald van: Stichting ontwikkeling kinderen. De stichting is in Nederland in 2004 geregistreerd met als doel Thaise kinderen te ondersteunen die buiten de reguliere zorg of het educatieve systeem vallen. Zonder ze uit huis te halen!  Al naar gelang de individuele hulpvraag en een kind zijn of haar persoonlijke leefomstandigheden, kan dit steun zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding, en educatie.

De Stichting is gevestigd in een landelijke gemeenschap in de heuvels van Paksong, tussen de Thaise kustplaatsen Ranong, Chumpon en Suratanee.

Sociale projecten- in nauwe samenwerking met de dagelijkse verzorgers en de lokale overheid en gemeenschap.

Binnen de sociale projecten van TCDF werken alleen lokale-vaste mensen met de kansarme kinderen. Zij ontvangen daarvoor een duurzaam en eerlijk lokaal salaris. Ze werken in nauw overleg en in samenwerking met de dagelijkse verzorgers van de kinderen. Bij TCDF halen we de kinderen niet uit hun huiselijke omgeving weg, maar scheppen waar nodig een veilige, geschikte thuissituatie in hun eigen dorpsgemeenschap.

De projecten zijn onder te verdelen in de twee hoofdtakken Medische zorg en Onderwijs. Alle deelprojecten zijn erop gericht om de kinderen duurzaam te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling naar een grotere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.TCDF werkt hiervoor nauw samen met alle plaatselijke scholen, medische instellingen en lokale organisaties en leiders.

Medische Zorg TAK

Medische zorg 

Zorg op maat, bijvoorbeeld operaties, medicijnen en specialistische  medische hulp alleen verkrijgbaar bij specialistische ziekenhuizen in de hoofdstad.

Voedingsprogramma

Melk voor pasgeboren baby’s die van hun moeder gescheiden zijn of speciale voeding voor kinderen met voedingsproblemen

Fysiotherapie 

Medische massage therapie voor kinderen met een beperking , les aan ouders, en donatie van aangepaste oefen- apparaten voor thuis.

Noodfonds

Directe steun op maat in geval van bedreigende situaties zoals ongelukken of natuurgeweld. Bijvoorbeeld bij in dit gebied veelvoorkomende overstromingen en landverschuivingen, zware storm of lokale ongevallen.

Onderwijs tak

Speciaal onderwijs

Een school voor kinderen met een leerstoornis, verstandelijk- en of lichamelijk beperkte kinderen.
Onderwijs op maat voor kinderen die niet naar de dorpsschool kunnen.

Centrum voor Beroepsopleidingen
Jong volwassenen met een beperkingen worden bij TCDF getraind om in de toekomst een beroep uit te oefenen bij hun eigen huis. Voorbeelden zijn zeep productie, ecologisch tuinieren, viskwekerij, restaurant en winkel. Alle beroepsopleidingen zijn rond het concept circulaire economie.

Studiebeurzen 
Kinderen uit kansarme gezinnen ontvangen ondersteuning t.b.v. educatie. Bijvoorbeeld de maandelijkse kosten voor bv. de schoolbus, lunch op school en boeken. Alle beurzen zijn in samenwerking en onder controle van de betrokken leerkrachten in de lokale scholen.

TCDF Forest school Academy
Creatief leercentrum, onderwijs, schoolkampen, workshops, team building en seminars. Educatie gericht op milieu onderwijs, lokale zelfredzaamheid, en zelf ontwikkeling, gezondheid.

  • TCDF Waarden: duurzaam, eerlijk, effectief

    • TCDF zorgt voor de kinderen in hun eigen omgeving zonder hen uit hun thuis weg te halen. De directe zorg voor de kinderen in de sociale programma’s ligt bij betrouwbare plaatselijke medewerkers en niet bij een steeds veranderende groep vrijwilligers.
    • TCDF neemt geen dure professionals uit de stad in dienst die waarschijnlijk maar kort blijven.  TCDF neemt liever positief ingestelde lokale mensen aan en leert hen hoe op de beste manier, met inachtneming van onze uitgangspunten, voor onze kinderen te zorgen. We betalen hen een eerlijk salaris, zodat ze voor lange tijd kunnen blijven, en een hechte band met onze kinderen kunnen ontwikkelen.
    • Van alle leden van ons team, de online vrijwilligers en ambassadeurs inbegrepen, verwachten we proactief gedrag, volkomen eerlijkheid en een hoge mate van persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot hun taken. 
    • TCDF wil schade aan het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. We hebben strikte duurzaamheids regels voor afvalverwerking en recycling. Voertuigen, chemicaliën en elektriciteit worden op een milieubewuste manier gebruikt.
    • TCDF maakt gebruik van traditionele kennis en werkt nauw samen met de lokale gemeenschap en overheidsinstellingen.
    • We werken bij TCDF met wat we hebben en werken gaandeweg altijd actief aan efficiency en verbeteringen.
    • Alle donaties van individuele sponsoren en vrienden worden rechtstreeks gebruikt voor de kinderen binnen  onze projecten en niet besteed aan overhead kosten. 
    • We staan altijd open voor feedback, suggesties en ideeën.
    • We behandelen iedereen met respect en verdraagzaamheid, ongeacht ras, nationaliteit, leeftijd, sexe of godsdienstige overtuiging.

Het TCDF Team

“Think global, act local!”

Eerlijke, lokale banen.

Het is onze overtuiging dat de sociale zorg voor de kinderen het beste en meest duurzaamste uitgevoerd kunnen worden door te werken met lokale mensen.  Zij kunnen communiceren in de eigen en een vertrouwelijke band met de kinderen en hun verzorgers ontwikkelen. Wij hebben inmiddels een fantastisch team van toegewijde mensen uit het dorp, die we stap voor stap getraind hebben om met betrokkenheid te werken overeenkomstig onze waarden.De manager van het TCDF team en hoofd voor de thuiszorgprojecten is mevrouw Kanjada Lapma (Gun), die sinds 2006 fulltime voor TCDF werkt. Zij woont met haar zoon op het project terrein. Verder werken er bij TCDF op vaste basis :

 • Mrs Tahn, hoofd van de speciale school, secretariaat.
 • Mrs Pha, dagelijkse vaardigheden
 • Ms Vern, groeps assistent kleintjes
 • Ms Moo,  basis educatie
 • Mr Too, schoolbus
 • Mrs Son, beroepsopleidingen boerderij
 • Mr Neung, beroepsopleidingen productie

Daarnaast is er ook regelmatig hulp vanuit vrijwilligers uit het dorp.  Dit zijn veelal ouders van kinderen die de stichting bezoeken of hulp ontvangen. 

Het internationale bestuur, ambassadeurs  en vrijwilligers delen hun bekwaamheden

De stichter en directeur , Rosalie Tieges (rechts), woont met haar Thaise familie op loopafstand van de Stichting. De overige leden van het bestuur wonen in Nederland waar de Stichting in 2004 werd geregistreerd en waar de meeste donaties ook nu nog vandaan komen. De leden van het Nederlandse bestuur:

 • Maria Tieges-Voerman, secretaris
 • Marieke Smit, penningmeester
 • Xander Kranenburg, bestuurslid- verantwoordlijk voor MVO
 • Mariette Wittenberg, bestuurslid- verantwoordelijk voor fondsen
 • Nicole Rivierre, bestuurslid- verantwoordelijke voor legaten.
 • Rosalie (Roos) Tieges, directeur- verantwoordelijke projecten.

Het bestuur vergaderd jaarlijkse meerdere malen om de programma’s en financiën van TCDF te bespreken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de correspondentie met de donateurs. Bestuursleden Marieke Smit <m.smit1@rotterdam.nl> en Mariette Wittenberg <mariet.wittenberg@hotmail.com> zijn verantwoordelijk voor de communicatie met fondsen en stichtingen. Bedrijven kunnen met Xander Kranenburg contact opnemen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam investeren. Bij Nicole de Riviere, eigenaar  NL Juristen kunt u terecht met vragen die betrekking hebben op de juridische kant van doneren zoals bijvoorbeeld bij legaten. Secretaris Maria Tieges-Voermans is verantwoorde-lijk voor de kantoorwerkzaamheden in Nederland en houdt contact met de donateurs die bij voorkeur per post communiceren. Warmoestuin 31 2286 XZ Rijswijk. 

De stichting is ook in Thailand geregistreerd. Rosalie is president en de overige Thaise bestuursleden zijn allen afkomstig uit het dorp, inclusief het dorpshoofd en actieve ouders van de kinderen die aan de sociale programma’s deelnemen. 

Alle bestuursleden zowel-in Thailand als in Nederland doen hun bestuursfunctie op vrijwillige basis. 

TCDF netwerk

TCDF gelooft in THINK GLOBAL, ACT LOCAL. Een van de uitgangspunten van TCDF is dat alleen leden van de plaatselijke bevolking rechtstreeks met de gehandicapte kinderen werken, om daarmee de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen. De ondersteunende activiteiten en de educatie staan echter ten dienste van alle kinderen! Dit wordt mogelijk gemaakt door en wisselende groep Thaise en internationale vrijwilligers die het Thaise team ondersteunen met creatieve onderwijs activiteiten. Deze vrijwilligers helpen ook op de Eco-boerderij en bij het bekendheid geven aan deze vorm van liefdadigheid nieuwe stijl. Bezoekers en vrijwilligers worden in Thailand begeleid door Ingrid van der Straaten, (links) die de meeste van ons kennen als Pa Koy!  

Vrienden van TCDF

De vrienden van TCDF zijn vaste, maandelijkse donateurs. Mensen die zich realiseren dat TCDF werkelijk verandering brengt in de levens van kinderen. De meesten van de vrienden zijn ooit in Thailand op bezoek geweest, en hebben met eigen ogen gezien wat een bijdrage (groot of klein) kan betekenen wanneer het in de juiste handen gegeven wordt. Vrienden vertrouwen TCDF en ondersteunen ons op een lange termijn basis met maandelijkse financiële bijdragen waarop het Thaise team rekenen kan voor de planning en de zorg voor onze kinderen.

Pro bono ondersteuning voor administratie en fondsenwerving

Alle administratie, kantoorondersteuning, netwerkactiviteiten en fondsenwerving worden eveneens op vrijwillige basis uitgevoerd, door ambassadeurs over de gehele wereld en andere leden van de TCDF gemeenschap.
Advitax accountancy is sedert de oprichting in 2004 een betrouwbare partner die zijn diensten op donateur basis aan ons verleent.

Onze zusteronderneming, Eco-Logic Thailand.

“Eco-Logic Resort for Charity” is gevestigd naast TCDF. Dit zusterbedrijf is een Thaise onderneming met winstoogmerk en is onze belangrijkste sponsor. Eco-Logic werd speciaal opgericht om de Stichting op een duurzame manier te ondersteunen, zodat het werk van de Stichting ook op lange termijn voortgezet  kan worden en om de afhankelijkheid van andere inkomsten bronnen te verminderen, Eco-Logic betaalt de water- en elektriciteitsvoorziening en alle andere overheadkosten. Tevens voorziet ze in de dagelijkse schoolmaaltijden en helpt evenementen  binnen de plaatselijke gemeenschap te organiseren. Eco-Logic koopt de producten van de TCDF boerderij. En de organisatie organiseert mede de bakkerij, het restaurant, de beroepsopleidings-programma’s, ontvangt alle bezoekers en gasten en houdt hen op de hoogte na hun bezoek.”

Het zaadje is geplant, u kunt het helpen te groeien!

Al de activiteiten van TCDF worden mogelijk gemaakt door vele kleine en grote bijdragen van vele verschillende mensen:

 • ambassadeurs die onze boodschap tijdens hun reizen of vanuit hun woonplaats uitdragen,
 • vrijwilligers die een stukje van ons project op zich nemen,
 • leiders van werkgroepen die onze locatie gebruiken,
 • gasten die ons bezoeken, al is het maar voor een korte tijd

Een kleine actie kan grote gevolgen hebben en zelfs wanneer het resultaat niet onmiddellijk zichtbaar is, vragen we u te beseffen dat TCDF zonder al deze kleine bijdragen niet mogelijk zou zijn. Wij hebben een zaadje geplant. Al het voedsel en ieder druppeltje water helpt om een sterke, gezonde boom te laten groeien, die een overvloed aan vruchten kan dragen. Weest u zich bewust dat zelf met dit bezoek aan onze website u deel uit maakt van deze groei en ontwikkeling!

Een korte introductie video dat een mooi inzicht geeft op het terrein, de kinderen, het lokale team en de internationale bezoekers!

Er zijn vele manieren om deel te nemen aan onze gemeenschap en mee te helpen het verschil te maken!

Doneer

Donaties gaan naar Medische Zorg en Onderwijs projecten

Vrijwilligers

Online & Hands on!

Verspreid onze boodschap

Deel dit met vrienden en familie

MVO

Voor Teams en Bedrijven

Kom op bezoek

Vakantie voor het Goede Doel!

JUNGLE kampen

Jungle School Onderwijs