Dank u voor uw belangstelling in TCDF.

 

De Stichting Thai Child Development  (TCDF) is een Nederlandse stichting gevestigd in Rijswijk met ANBI status (# 8141.04.241). Het Nederlandse bestuur ondersteunt op volledig vrijwillige basis de Thaise stichting geheten: มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  Phonetisch: Munility pattana deklehjawachon. Vrijwilligers en sponsoren zijn het hele jaar van harte welkom in Thailand. Het educatieve centrum van TCDF- het bezoekers centrum en de zorgboerderij – is gevestigd in het bergdorpje  Paksong-Phato. Te vinden in het smalste deel van Zuid Thailand tussen de Andaman zee en de Golf van Thailand. Best bereikbaar via Ranong (westkust) of iets verder Chumphon en Suratanee aan de oostkust.  

De stichting is in 2004 opgezet met als doel Thaise kinderen te ondersteunen die buiten de reguliere zorg of het educatieve systeem vallen. Zonder ze uit huis te halen!  Al naar gelang de individuele hulpvraag en een kind zijn of haar persoonlijke leefomstandigheden, kan dit steun zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding, en educatie. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders van de individuele kinderen, de lokale scholen, en de lokale medische instanties. Hulpbehoevende kinderen ontvangen de steun zo lang als (maar nooit langer dan!) nodig is.

Als u naar beneden scrolt vindt u de laaste verslagen (o.a. beleidsplan, jaarplan, jaarverslag en financieel verslag) en het nieuw vereiste ANBI 650 formulier voor fondsenwervende organisaties. U kunt bij vragen altijd contact met ons opnemen.

TCDF ondersteunt met behulp van lokale leraren en zorgmedewerkers inmiddels kansarme kinderen in dorpen door heel Thailand. Alle projecten worden gecoördineerd vanuit de TCDF Academy in de bergen van Phato. 

De noodzaak.

 Hoewel Thailand zich in een hoog tempo aan het ontwikkelen is en het een land is waar medische zorg en onderwijs in principe goed georganiseerd zijn, zijn er op het platteland en in de bergen weinig tot geen mogelijkheden tot onwikkeling. TCDF ondersteunt niet alleen kinderen van alle leeftijden en kinderen met verschillende uitdagingen van leerstoornissen tot downsyndroom tot autisme, tot fysieke beperkingen, maar ook kinderen die in extreme armoede opgroeien of met sociale problemen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen uitdagingen en ieder kind is bijzonder en slim op zijn of haar eigen manier. Ieder kind telt mee bij TCDF. TCDF bereikt jaarlijks honderden kinderen en hun ouders uit de omgeving met kleinschalige projecten. Ruim 500 kinderen  worden geholpen met studiebeurzen, schooluniformen, lunchgeld, medische zorg en tal van educatieve programma’s.

Sterk geworteld in de lokale gemeenschap.

Binnen de sociale projecten van TCDF werken alleen lokale-vaste mensen met de kansarme kinderen. Zij ontvangen daarvoor een duurzaam en eerlijk lokaal salaris. Ze werken in nauw overleg en in samenwerking met de dagelijkse verzorgers van de kinderen. Bij TCDF halen we de kinderen niet uit hun huiselijke omgeving weg, maar scheppen waar nodig een veilige, geschikte thuissituatie in hun eigen dorpsgemeenschap. De projecten zijn onder te verdelen in de twee hoofdtakken Medische zorg en Onderwijs. Alle deelprojecten zijn erop gericht om de kinderen duurzaam te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling naar een grotere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. TCDF werkt hiervoor nauw samen met alle plaatselijke scholen, medische instellingen en lokale organisaties en leiders.

Medische Zorg TAK

Medische zorg 

Zorg op maat, bijvoorbeeld operaties, medicijnen en specialistische medische hulp alleen verkrijgbaar bij specialistische ziekenhuizen in de hoofdstad.

Voedingsprogramma

Melk voor pasgeboren baby’s die van hun moeder gescheiden zijn of speciale voeding voor kinderen met voedingsproblemen.

Fysiotherapie 

Medische massage therapie voor kinderen met een beperking , les aan ouders, en donatie van aangepaste oefen- apparaten voor thuis, etc.

Noodfonds

Directe steun op maat in geval van bedreigende situaties zoals ongelukken of natuurgeweld. Bijvoorbeeld bij in dit gebied veelvoorkomende overstromingen en landverschuivingen, zware storm of lokale ongevallen.

Onderwijs tak

Speciaal onderwijs

Een school voor kinderen met een beperking. 
Onderwijs op maat voor kinderen die niet, of niet volledig naar de dorpsschool kunnen.

Centrum voor Beroepsopleidingen
Jong volwassenen met een beperkingen worden bij TCDF getraind om in de toekomst een beroep uit te oefenen bij hun eigen huis. Voorbeelden zijn zeep productie, ecologisch tuinieren, viskwekerij, restaurant en winkel. Alle beroepsopleidingen zijn rond het concept circulaire economie.

Studiebeurzen 
Kinderen uit kansarme gezinnen ontvangen ondersteuning t.b.v. educatie. Bijvoorbeeld de maandelijkse kosten voor bv. de schoolbus, lunch op school en boeken. Alle beurzen zijn in samenwerking en onder controle van de betrokken leerkrachten in de lokale scholen.

TCDF Forest school Academy
Creatief leercentrum, onderwijs, schoolkampen, workshops, team building en seminars. Educatie gericht op milieu onderwijs, lokale zelfredzaamheid, en zelf ontwikkeling, gezondheid.

Het belonings beleid & TCDF waarden: duurzaam, lokaal, eerlijk.

  • TCDF zorgt voor de kinderen in hun eigen omgeving, zonder de kinderen uit hun thuis weg te halen.
  • Bestuursleden werken op vrijwillige basis voor TCDF.
  • Vrijwilligers ondersteunen het lokale team  door te helpen op de zorgboerderij of het bieden van professionele training en ontwikkelingshulp ter verbetering van de organisatie.
  • Vrijwilligers en zelfs het vaste team in Thailand inclusief de oprichters betalen allemaal hun eigen kost en inwoning.rijwi
  • Vrijwilligers werken bij TCDF niet rechtstreeks met de kinderen. V
  • Een team van lokale vrouwen leiden de programma’s en zorgen voor de kinderen aan de hand van de TCDF Child Safety Policy.
  • TCDF huurt geen dure professionals uit de stad in dienst die waarschijnlijk maar kort blijven maar traint lokale vrouwen om op de beste manier, met inachtneming van TCDF waarden, voor de kinderen te zorgen.
  • TCDF betaalt aan het team in Thailand een eerlijk lokaal salaris, zodat het team voor lange tijd kan blijven, en een hechte band met de kinderen kan ontwikkelen.
  • Van alle leden van ons team, de online vrijwilligers en ambassadeurs inbegrepen, verwachten we proactief gedrag, volkomen eerlijkheid en een hoge mate van persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot hun taken. 
  • TCDF wil schade aan het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. We hebben strikte duurzaamheids regels voor afvalverwerking en recycling. Voertuigen, chemicaliën en elektriciteit worden op een milieubewuste manier gebruikt.
  • TCDF maakt gebruik van traditionele kennis en werkt nauw samen met de lokale gemeenschap en overheidsinstellingen.
  • We werken bij TCDF met wat we hebben en werken gaandeweg altijd actief aan efficiency en verbeteringen.
  • Alle donaties van individuele sponsoren en vrienden worden rechtstreeks gebruikt voor de kinderen binnen  onze projecten en niet besteed aan overhead kosten. 
  • We staan altijd open voor feedback, suggesties en ideeën.
  • We behandelen iedereen met respect en verdraagzaamheid, ongeacht ras, nationaliteit, leeftijd, sexe of godsdienstige overtuiging.
  • TCDF werkt volgens een Child Safety Policy

Team van lokale vrouwen die de dorpen in gaan.

Binnen de sociale projecten van TCDF werken alleen lokale-vaste mensen met de kansarme kinderen. Zij ontvangen daarvoor een duurzaam en eerlijk lokaal salaris. Ze werken in nauw overleg en in samenwerking met de ouders, leraren of andere dagelijkse verzorgers en overheids instanties betrokken bij de kinderen. Bij TCDF halen we de kinderen niet uit hun huiselijke omgeving weg, maar ondersteunen een veilige, geschikte situatie in hun eigen dorpsgemeenschap.

Eerlijke vaste banen in het dorp.

Het is onze overtuiging dat de sociale zorg voor de kinderen het beste en meest duurzaamste uitgevoerd kan worden door niet ter werken met wisselende vrijwilligers of project proffesionals uit de grote maar te kiezen voor het opleiden van lokale mensen.  Zij kunnen communiceren in eigen dialect en een duurzame vertrouwens band met de kinderen en hun verzorgers bouwen. Wij hebben inmiddels een fantastisch team van toegewijde mensen uit het dorp, die we stap voor stap getraind hebben om met betrokkenheid te werken overeenkomstig onze eigen -soms voor Thailand wat specifieke- waarden. 

Eindverantwoordelijke is Rosalie; de Nederlandse oprichter/directeur die met haar Thaise gezin full time in Thailand woont.

Hoofd van de educatieve projecten is Mrs. Tahn – zij is verantwoordelijk voor de kinderen op het terrein en de communicatie met de ouders.

Mw. Kanjada Lapma, die sinds 2006 fulltime voor TCDF werkt is hoofd van de medische zorg en thuis zorg projecten.

Verder werken er bij TCDF in vaste dienst : 

 • Mrs Poo, TCDF Academy programma’s
 • Ms Moo,  lerares basis educatie
 • Mrs Pha, lessen dagelijkse vaardigheden
 • Mrs Son, beroepsopleidingen boerderij
 • Mr Too, schoolbus chauffeur

Duurzaamheid- zusteronderneming, Eco-Logic Thailand.

“Eco-Logic Resort for Charity” is gevestigd naast TCDF. Dit zusterbedrijf met restaurant, huisjes, dagtochten en yoga school is een Thaise onderneming met winstoogmerk en is onze belangrijkste sponsor. Eco-Logic werd speciaal opgericht om de Stichting op een duurzame manier te ondersteunen, zodat het werk van de Stichting ook op lange termijn voortgezet  kan worden en om de afhankelijkheid van andere inkomsten bronnen te verminderen, Eco-Logic betaalt de water- en elektriciteitsvoorziening en alle andere overheadkosten. Tevens voorziet ze in de dagelijkse schoolmaaltijden en helpt evenementen  binnen de plaatselijke gemeenschap te organiseren. Eco-Logic koopt de producten van de TCDF boerderij. En de organisatie organiseert mede de bakkerij, het restaurant, de beroepsopleidings-programma’s, ontvangt alle bezoekers en gasten en houdt hen op de hoogte na hun bezoek.”

TCDF internationaal netwerk-“Act local-Think global!”

Duurzaamheid staat bij TCDF hoog in het vaandel en mbt de kinderen is ons uitgangspunt dat alleen leden van de plaatselijke bevolking rechtstreeks met de gehandicapte kinderen werken, om daarmee de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen. Maar TCDF maakt dankbaar gebruik van alle internationale kennis en kunde die er die in deze tijd beschikbaar is! Ons internationale en zeer brede netwerk van mensen en maatschappelijk verantwoorde bedrijven is dan ook ontzettend waardevol! Donaties maar ook online acties die de naamsbekendheid vergroten en zeker ook ondersteunende activiteiten op de zorgboerderij en op het gebied van educatie worden allen mogelijk gemaakt door een wisselende groep Thaise en internationale vrijwilligers die het Thaise team ondersteunen.

Sterk met Vaste Vrienden van TCDF.

De vrienden van TCDF zijn vaste, maandelijkse donateurs. Mensen die zich realiseren dat TCDF werkelijk verandering brengt in de levens van kinderen. De meesten van de vrienden zijn in Thailand op bezoek geweest, en hebben met eigen ogen gezien wat een bijdrage (groot of klein) kan betekenen wanneer het in de juiste handen gegeven wordt. Vrienden vertrouwen TCDF en ondersteunen ons op een lange termijn basis  Inmiddels heeft TCDF een vaste groep Vrienden van bijna 100 mensen die onze kinderen steunen met vaste financiële bijdragen waarop het Thaise team echt rekenen kan voor de verdeling van de zorg voor onze kinderen.

Dagelijkse Nederlandse begeleiding in Thailand.

De Stichting is geworteld vanuit een vrijwilligers netwerk en is in 2004 opgericht en geregistreerd in Nederland door Rosalie Tieges (rechts). Rosalie woont met haar Thaise familie op loopafstand van de Stichting. Zij heeft de dagelijkse leiding en de eind verantwoordelijkheid over het Thaise lokale team. Ingrid van der Straten (rechts) is vanaf de oprichting vrijwilliger in Thailand en is de gastvrouw en contactpersoon voor de bezoekers aan de stichting in Thailand.

Het bestuur.

 Het bestuur in Nederland heeft een controlerende en ondersteunende functie en is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en financiele rapporten. Het bestuur vergadert jaarlijks over de voortgang en daarnaast meerdere malen per jaar met Rosalie in Thailand om de programma’s en financiën van TCDF te bespreken. In de onderste balk is een link naar de financiele rapporten en notulen van de bestuursvergaderingen. De leden van het Nederlandse bestuur zijn:

 • Voorzitter Marieke Smit, gemeente Rotterdam
 • Secretaris Maria Tieges-Voermans, Psychologe (verantwoordelijke kantoor en schriftelijke communicatie)
 • Bestuurslid Mariette Wittenberg (verantwoordelijke voor contact met de Nederlandse fondsen en stichtingen)
 • Penningmeester Xander Kranenburg, (verantwoordelijke voor MVO contacten – bedrijven en grote sponsoren)

Financiele administratie – een onafhankelijk accountant kantoor.

De Stichting Thai Child Development  (TCDF) is een Nederlandse ANBI stichting en werkt in Thailand ter ondersteuning van de in Thailand officiële geregistreerde onafhankelijke stichting geheten: มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  Phonetisch: Munility pattana deklehjawachon. Rosalie is hoofd van de Thaise stichting en de overige Thaise bestuursleden zijn allen afkomstig uit het dorp, inclusief het dorpshoofd en actieve ouders van de kinderen die aan de sociale programma’s deelnemen. De projecten en programma’s worden gerund door een team van lokale vrouwen die Rosalie over de laatse 15 jaar heeft getraind. De dagelijkse administratie door het lokale team is zeer precies en op de cent af met een ingebouwd controle systeem van 4 mensen. Alle bonnen worden daarna gecontroleerd door een Thais professioneel onafhankelijke accountant kantoor. Daarna gaat de volledige financiele administratie ter controle naar Nederland. Daar wordt TCDF reeds vanaf de oprichting bijgestaan door een onafhankelijk accountantskantoor. Advitax accountancy is sedert de oprichting in 2004 een betrouwbare partner die zijn diensten op donatie basis aan TCDF verleent. 

U kunt hier de laatste rapporten inzien: 

TCDF is een kleine -maar sterke- organisatie die al 15 jaar gestaag groeit!

 

Een korte introductie video dat een mooi inzicht geeft op het terrein, de kinderen, het lokale team en de internationale bezoekers:

Er zijn vele manieren om deel te nemen aan onze gemeenschap en mee te helpen het verschil te maken!

Doneer

Donaties gaan naar Medische Zorg en Onderwijs projecten

Vrijwilligers

Online & Hands on!

Verspreid onze boodschap

Deel dit met vrienden en familie

MVO

Voor Teams en Bedrijven

Kom op bezoek

Vakantie voor het Goede Doel!

JUNGLE kampen

Jungle School Onderwijs