คุณสามารถสนับสนุนการกุศลด้วยวิธีที่หลากหลาย 

การบริจาคเงินหรือใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมกับเรา มากหรือน้อยก็เกิดประโยชน์ได้ 

หากสิ่งที่ได้นั้นนำไปใช้ในแบบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

ผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่พิการหรือด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้

การช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชนไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองอีกด้วย 

TCDF เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และเป็นองค์กรการกุศลที่คุณสามารถไว้วางใจได้

เราได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการทราบ

คุณสามารถเยี่ยมชมและทำการกุศลไปพร้อมๆ กัน

เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

ผู้สนับสนุนจะได้รับของสมนาคุณจากเรา

สปอนเซอร์ที่มีความยั่งยืน

คุณสามารถช่วยเหลือและบริจาคให้พวกเราได้ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พิการหรือด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้

เป็นผู้อุปการะเด็กในระยะยาว

 ผู้สนับสนุนอย่างยั่งยืน

คุณสามารถออกแบบการสนับสนุนด้วยตัวเอง

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ปรารถนาให้ผู้ที่สนใจห่วงใยและอยากช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้ออกแบบหรือเลือกการสนับสนุนในแบบที่คุณต้องการ ซึ่งอาจคือการเป็นผู้สนับสนุนในนามองค์กร ผู้สนับสนุนในนามโรงเรียน หรือผู้อุปการะรายบุคคล โดยในแต่ละแบบนั้น คุณสามารถเลือกให้ตรงกับคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญ รวมไปถึงการเลือกงบประมาณในการบริจาค

กลุ่มเพื่อน

 “เพื่อน” ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ในระยะยาวผ่านการบริจาครายเดือน หากเรามี “เพื่อน” จำนวนมากพอ นั่นทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง โดย”เพื่อน ” ของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถบริจาคเงินได้ผ่านทางบัญชีของมูลนิธิ ได้โดยตรง

สิทธิประโยชน์ !

ที่พักฟรี ที่รีสอร์ทอีโค่โลจิค

เข้าร่วมวันเด็ก

รับทราบข้อมูลตลอดเวลา

ทูตของโครงการการกุศล

คุณสามารถเป็นทูตให้กับ TCDF บอกกล่าวเรื่องราวการทำงานของเราต่อชุมชนของท่าน เครือข่าย หรือหน่วยงานภาคธุรกิจ และสามารถจัดกิจกรรมช่วยระดมทุน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

h

เพิ่มประวัติการทำงาน

ขยายเครือข่ายของคุณ

จดหมายอ้างอิงและใบรับรอง

ที่พักฟรี ที่รีสอร์ทอีโอโลจิค

ผู้สนับสนุนรายใหญ่

ผู้สนับสนุนรายใหญ่คือผู้ที่บริจาคเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท   โดยมูลนิธิจะเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริจาคดังกล่าว

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

แสดงให้ลูกค้าและทีมของคุณเห็นว่าคุณช่วยเหลือสังคม

i

จดหมายขอบคุณและข้อมูลเพื่อลดหย่อนภาษี

w

เราร่วมกันสร้างแผนโซเชียลมีเดียที่กำหนดเอง

ส่งเสริมเครือข่ายระหว่างประเทศ

~

สามารถเลือกเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่โดยไม่ประสงค์ออกนามได้

ที่พัก ฟรี ที่รีสอร์ทอีโอโลจิค (หากคุณต้องการ)

เข้าร่วมวันเด็ก

โอกาสในการสร้างเครือข่ายของคุณ

บริจาควัสดุและสิ่งของสำหรับเด็ก ๆ

คุณสามารถจัดหาวัสดุและสิ่งของบริจาคให้เราได้ ดังนี้

นม,

วิตามินและอาหารเสริมพิเศษ

ยาสีฟัน แปรงสีฟัน

เก้าอี้ โต๊ะ หนังสือ

อาหารสำหรับไก่ เป็ดและปลา

นอกจากนี้เรายังมองหาผู้สนับสนุนน้ำมันดีเซล สำหรับรถโรงเรียนในการรับ-ส่งเด็กที่มีความพิการ

โปรดโทรหากันก่อนเพื่อตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นจริงๆในเวลานั้น!

หากคุณสามารถช่วยได้โปรดติดต่อเรา!

ขอบคุณมาก!

พบกับผู้สนับสนุนของเรา

คุณสามารถสนับสนุนการกุศลด้วยวิธีที่หลากหลาย 

บริจาค

เงินบริจาคของคุณ
ใช้ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
และการศึกษา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ผ่านช่องทางออนไลน์ & ลงมือทำร่วมกับเรา

บอกต่อเรื่องราวของเรา

บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเราให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า