การสนับสนุนของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า