เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกคน มีคุณค่า พวกเขาควรได้รับโอกาสด้านการศึกษา และด้านรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสามารถช่วยเด็กๆ ของเราได้อย่างไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ด้วยการจัดการด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กพิการ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และเด็กที่เผชิญกับความยากลำบากในสังคม

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ในภูเขาชุมชนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เราทำงานร่วมกับคนในชุมชน เราคิดใหญ่และลงมือทำ เรายึดหลักการคิดและวางแผนตามหลักสากล แต่ลงมือปฏิบัติในระดับชุมชน (Think Global Act Local) เราทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง โดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน และสำหรับมูลนิธิฯเองด้วย โดยเราสามารถทำสิ่งที่แตกต่างและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชน ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

เราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ การสนับสนุนที่มีให้เสมอมา

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจภาพรวมโดยเลื่อนลงด้านล่าง หรือคลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน แตกต่างจากมูลนิธิอื่นอย่างไรบ้าง?

ความสุขของคนพิเศษ

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชน เรามั่นใจว่าเราจัดการด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง (Customized) กับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนรู้ ความพิการ รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาส โดยในหลายปีที่ผ่านมานั้น เราได้ทำการฝึกฝนและอบรมคนในชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลของเด็กแต่ละคนนั้น เราทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงเรียน โรงพยาบาลในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเอง  ดำรงค์ชีวิตอย่างมีความสุข โดยการทำงานของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น เราไม่จำเป็นต้องให้เด็กและเยาวชน จากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา เราขอกล่าววัตถุประสงค์ของเราอีกครั้งว่า เราต้องการสนับสนุนให้เด็กและเยาวช มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เติบโตอย่างเข้มแข็ง และวันหนึ่งพวกเขาจะดูแลพึ่งพาตัวเองและอยู่ในสังคมได้ 

ร่วมบุญ พักผ่อน อาหารสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติ

คุณอยากเป็นอาสาสมัครร่วมบุญกับเราไหม?

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เราทำงานร่วมกับคนในชุมชน เราคิดใหญ่และลงมือทำ เรายึดหลักการคิดและวางแผนตามหลักสากล แต่ลงมือปฏิบัติในระดับชุมชน (Think Global Act Local)

กว่า 15 ปีที่ผ่านมานั้น โครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถผ่านไปได้ด้วยดีจากการสนับสนุนของอาสาสมัครจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาได้ช่วยเหลือผ่านการใช้ทักษะต่างๆ ที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำ ณ โรงเรียนกลางป่าหรือรีสอร์ทอีโค่โลจิคของเรา หรือแม้แต่การช่วยเหลืออื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

เราเชื่อว่าคนในชุมชนคือเรี่ยวแรงสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนในระยะยาว และเราก็เชื่อว่าอาสาสมัคร/จิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับเด็กๆ ได้เช่นกัน

เป็นอาสาสมัครผ่านช่องทางออนไลน์:

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาคุณสามารถช่วยเราได้ แม้ว่าคุณกำลังอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณก็ตาม โดยคุณสามารถแบ่งปันและถ่ายทอดทักษะที่คุณมี บอกเราผ่านทางอีเมลว่า คุณมีเวลาว่างในช่วงใดที่คุณสามารถช่วยเหลือหรือแบ่งปันเป็นอาสาสมัครได้ หลังจากนั้น เราก็วางแผนร่วมกันให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของคุณ และทางมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนเรามีเกียรติบัตรมอบให้ ที่สำคัญคุณสามารถมาพักช่วงวันหยุดของคุณได้โดยมีการโทรแจ้งก่อน

 

เป็นอาสาสมัครด้วยการลงมือทำ:

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษา คุณสามารถมาเป็นอาสาสมัครที่ลงมือทำร่วมกับเราได้ที่นี่ ณ ชุมชนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อย่างไรก็ตาม เราจะใช้เงินบริจาคของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางของอาสาสมัครได้ เมื่ออาสาสมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง ก็เท่ากับเป็นการช่วยเราประหยัดรายจ่ายและนำเงินส่วนนั้นไปใช้เพื่อเด็กๆ ได้อย่างเต็มที่ และทางมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนเรามีเกียรติบัตรมอบให้

 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา คลิก!

คุณยังสามารถสนับสนุนเรา

ด้วยการมาพักผ่อนที่รีสอร์ทดาวล้านดวงของเราอีกด้วย 

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อกุศล 

ไม่ว่าวันหยุดของคุณนั้นจะเป็นหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หากคุณกำลังมองที่เที่ยวในวันหยุดแบบสนุก สร้างแรงบันดาลใจ เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน อีโค่ โลจิคเป็นรีสอร์ทที่คุณมองหา

ที่นี่มีบรรยากาศเหมาะสำหรับพักผ่อน
สำหรับครอบครัว กลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวสายลุย
พวกคุณจะได้พบกับธรรมชาติรายล้อมรีสอร์ท
รวมสถานที่สำหรับฝึกโยคะเพื่อความผ่อนคลายและพักผ่อน กำไรทั้งหมดของรีสอร์ทอีโค่ โลจิคนั้นมอบให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

การกุศลรูปแบบใหม่

เราสามารถลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยวิธีที่หลากหลาย

การบริจาคไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างหรือเงิน มากหรือน้อย ก็เกิดประโยชน์ได้
หากสิ่งที่ได้นั้นนำไปใช้ในแบบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

คุณสามารถช่วยเหลือและบริจาคให้พวกเราได้ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่พิการหรือด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้

ร่วมบริจาค

เงินบริจาคของคุณ
ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
และการศึกษา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ผ่านช่องทางออนไลน์ & ลงมือทำร่วมกับเรา

บอกต่อเรื่องราวของเรา

บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเราให้ครอบครัว
และเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า