เปลี่ยนชีวิตทีละคน

เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกคน มีคุณค่า พวกเขาควรได้รับโอกาสด้านการศึกษา และด้านรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

บริจาคสิ่งของด้วยตนที่โรงเรียนป่าไม้ของเราในประเทศไทย

โภชนาการ

โภชนาการ

Schoolbags & uniforms are needed – in the thousands – every year before April.

การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาล

กล่องปฐมพยาบาล ผ้าอ้อม นมแรกเกิด แปรงสีฟัน และยาสีฟันสำหรับเด็ก – ตลอดทั้งปี

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ถุงอาหารปลา อาหารไก่ – และอาสาสมัคร! – จำเป็นทุกวันในฟาร์มออร์แกนิกและศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความพิการ

 

การบริจาคทั้งหมดให้กับ TCDF จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เรารับใช้โดยตรงเสมอมา

การรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง (Customized care)

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เรามั่นใจว่าเราจัดการด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง (Customized) กับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนรู้ ความพิการ รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาส โดยในปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมา เราได้ทำการฝึกฝนและอบรมคนในชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลของเด็กแต่ละคนนั้น เราทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเอง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยการทำงานของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น เราไม่จำเป็นต้องให้เด็กและเยาวชน จากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา วัตถุประสงค์หลักของเราคือ ต้องการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เติบโตอย่างเข้มแข็ง และวันหนึ่งพวกเขาจะดูแลพึ่งพาตัวเองและอยู่ในสังคมได้

พบกับลูกๆ ของเรา

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำงานร่วมกับคนในชุมชน คิดใหญ่และลงมือทำ โดยยึดหลักการคิดและวางแผนตามหลักสากล แต่ลงมือปฏิบัติในระดับชุมชน
(Think Global Act Local)

กว่า 15 ปีที่ผ่านมานั้น เราได้ทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีจากการสนับสนุนของอาสาสมัครจำนวนมาก พวกเขาได้ช่วยเหลือผ่านการใช้ทักษะต่างๆ ที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำ ณ โรงเรียนกลางป่าหรือรีสอร์ทอีโค่โลจิคของเรา หรือแม้แต่การช่วยเหลืออื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

เราเชื่อว่าคนในชุมชนคือเรี่ยวแรงสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนในระยะยาว และเราก็เชื่อว่าอาสาสมัคร/จิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กๆได้

คุณอยากเป็นอาสาสมัครร่วมบุญกับเราไหม

การช่วยเหลือจากที่บ้าน

คุณสามารถลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยวิธีที่หลากหลาย
การบริจาคเงินหรือใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมกับเรา มากหรือน้อยก็เกิดประโยชน์ได้
หากสิ่งที่ได้นั้นนำไปใช้ในแบบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน
คุณสามารถช่วยเหลือและบริจาคให้พวกเราได้ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พิการหรือด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเองไ

ร่วมบุญ อาหารสุขภาพ พักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ

คุณยังสามารถสนับสนุนเรา ด้วยการมาพักผ่อนที่รีสอร์ทดาวล้านดวงของเรา ใช้เวลาวันหยุด เพื่อการกุศล

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อการกุศล

ไม่ว่าวันหยุดของคุณนั้นจะเป็นหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หากคุณกำลังมองที่เที่ยวในวันหยุดแบบสนุก สร้างแรงบันดาลใจ เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน รีสอร์ท อีโค่ โลจิคคือสิ่งที่คุณมองหา
ที่นี่มีบรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อน
แบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวสายลุย
พวกคุณจะได้พบกับธรรมชาติรายล้อมรีสอร์ท
รวมถึงสถานที่สำหรับฝึกโยคะเพื่อความผ่อนคลายและพักผ่อน มีกิจกรรมมากมายให้ท่านเลือกสรร ทั้งล่องแพโดยคนในชุมชน ท่องเทียวทะล โยคะที่น้ำตก ไหว้พระทำบุญ โดยกำไรทั้งหมดของรีสอร์ทอีโค่ โลจิคนั้นมอบให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อการกุศล

ไม่ว่าวันหยุดของคุณนั้นจะเป็นหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หากคุณกำลังมองที่เที่ยวในวันหยุดแบบสนุก สร้างแรงบันดาลใจ เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน รีสอร์ท อีโค่ โลจิคคือสิ่งที่คุณมองหา
ที่นี่มีบรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อน
แบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวสายลุย
พวกคุณจะได้พบกับธรรมชาติรายล้อมรีสอร์ท
รวมถึงสถานที่สำหรับฝึกโยคะเพื่อความผ่อนคลายและพักผ่อน มีกิจกรรมมากมายให้ท่านเลือกสรร ทั้งล่องแพโดยคนในชุมชน ท่องเทียวทะล โยคะที่น้ำตก ไหว้พระทำบุญ โดยกำไรทั้งหมดของรีสอร์ทอีโค่ โลจิคนั้นมอบให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

คุณสามารถลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยวิธีที่หลากหลาย

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า