Stichting Thai Child Development (TCDF)

Stichting Thai Child Development (TCDF) streeft naar gelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hulpbehoevende kinderen op het platteland en in de ver afgelegen bergdorpjes van Thailand. 

Op maat gemaakte hulp voor Thaise kinderen

Op maat gemaakte hulp voor Thaise kinderen

Op maat gemaakte hulp voor Thaise kinderen

Sinds 2004 draagt de Stichting actief bij aan het welzijn van Thaise kinderen die buiten het reguliere zorg- en onderwijssysteem vallen, zonder hen uit huis te halen. TCDF biedt op maat gemaakte hulp, variërend van medische zorg en gezonde voeding tot educatie.  TCDF steun is altijd in nauwe samenwerking met ouders, lokale scholen en medische instanties. Onze kleinschalige projecten bereiken jaarlijks honderden hulpbehoevende kinderen met zorg op maat. We ondersteunen kinderen met onder andere medische zorg, operaties, thuiszorg, voeding, studiebeurzen, schooluniformen, en dagelijkse educatieve programma's op de zorgboerderij.

De Stichting Thai Child Development (TCDF) is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Nederlandse stichting gevestigd in Rijswijk met ANBI status (KvK # 8141.04.241). Het Nederlandse bestuur ondersteunt op volledig vrijwillige basis de Thaise stichting geheten: มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน Phonetisch: Munility pattana deklehjawachon.


De noodzaak

Voor velen lijkt Thailand een welvarend land, maar niets is minder waar. Volgens de Wereldbank heeft Thailand de grootste kloof tussen arm en rijk in Oost-Azië/Pacific. Armoede is door het hele land merkbaar, vooral buiten de bebaande paden. Juist deze kinderen hebben nog steeds uw hulp hard nodig.

Toegang tot gezondheidszorg en educatie voor kansarme kinderen.
De Thaise overheid sponsort grotendeels de basisgezondheidszorg voor de armsten, en ook scholing is overwegend gratis en goed toegankelijk in stedelijke gebieden. Echter, de logistieke organisatie, met name voor kinderen uit achterstandsgezinnen, wonend in bamboe hutjes in ver afgelegen bergdorpjes of voor kinderen met speciale omstandigheden, maakt het voor hen een onoverbrugbare uitdaging om naar het ziekenhuis te gaan of een passende school te bereiken. Transportkosten van en naar het ziekenhuis zijn vaak te hoog, en in sommige gevallen bevindt de specialist zich in Bangkok, 750 kilometer verderop, wat de zorg ontoegankelijk maakt, vooral voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Zorg zo lang als nodig, maar nooit langer.
TCDF werkt nauw samen met dorpshoofden, leraren en verpleegsters in de dorpen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen gelijke toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. TCDF biedt zorg zo lang als nodig is, maar nooit langer dan dat. Duurzame en toekomstgerichte ondersteuning naar zelfredzaamheid staat bij TCDF hoog in het vaandel. Op jaarbasis ondersteunt TCDF inmiddels ongeveer 300 kinderen.Het doel

Het doel

Het doel

De stichting is in 2004 opgezet met als doel Thaise kinderen te ondersteunen die buiten de reguliere zorg of het educatieve systeem vallen. Duurzame zorg, zonder de kinderen uit huis te halen!  Al naargelang de individuele hulpvraag en een kind zijn of haar persoonlijke leefomstandigheden, kan dit steun zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding, en educatie. 

Er wordt nauw samengewerkt met de ouders van de individuele kinderen, de lokale scholen, en de lokale medische instanties. Hulpbehoevende kinderen ontvangen de steun zo lang als (maar nooit langer dan!) nodig is.Lokaal Team

Lokaal Team

Lokaal Team

TCDF heeft na 20 jaar inmiddels een fantastisch team van toegewijde vrouwen uit het dorp die we stap voor stap hebben getraind. Met grote betrokkenheid en werkend binnen duidelijke TCDF waarden en normen met betrekking tot duurzaamheid, efficiëntie en transparantie, coördineert dit team alle programma's. Op de zorgboerderij werken wij graag en dankbaar met hulp van wisselnde vrijwilligers maar het is onze overtuiging dat sociale zorg alleen goed uitgevoerd kan worden door te werken met vaste lokale mensen. 

Voortdurende communicatie in de eigen taal is namelijk een vereiste om duurzame zorg te bieden en een vertrouwensband met de kinderen en hun verzorgers te kunnen ontwikkelen. TCDF heeft 10 vaste mensen in dienstverband. Zij verdienen een eerlijk lokaal salaris dat al naargelang leeftijd, ervaring en het aantal jaren dienstverband omgerekend tussen de 250 en 650 euro per maand bedraagt.Nederlands Bestuur

Het bestuur in Nederland werkt ondersteunend en op volledig vrijwillige basis. Het bestuur vergadert iedere drie maanden over het beleid. Daarnaast vergaderen de bestuursleden onderling meerdere malen per jaar over lopende zaken. Alle Nederlandse bestuursleden zetten zich, naast hun officiële bestuursfunctie, ook actief in voor de stichting als online vrijwilliger in samenwerking met het lokale team.

Het Nederlands bestuur bestaat uit: 

  • Marieke Smit, voorzitter
  • Maria Tieges-Voermans, secretaris
  • Mariette Wittenberg, bestuurslid
  • Xander Kranenburg, penningmeester

Donaties maken het verschil

Donaties maken het verschil

Donaties maken het verschil

Dankzij donaties kan TCDF al 15 jaar het verschil maken in de levens van honderden hulpbehoevende kinderen in Thailand! We hopen daarom dat u een financiële bijdrage aan TCDF wil doen en op die manier de levens van hulpbehoevende kinderen op een eerlijke, duurzame manier helpt verbeteren!

Alle donaties worden door TCDF rechtstreeks gebruikt voor de projecten en de kinderen in die projecten. Scroll naar beneden voor meer informatie over onze financiële systemen en onze jaarplannen, budgetten en rapporten. Onze financiële verantwoording is geheel openbaar, door een onafhankelijke accountant gecontroleerd en tot op de cent gespecificeerd vanaf onze oprichting in 2004.

De Nederlandse Stichting Thai Child Development (TCDF) is gevestigd in Rijswijk. Erkend door de Nederlandse belastingsdienst ald Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor doneren belasting aftrekbaar kan zijn. #8141.04.241

TCDF is een ANBI

Belastingaftrekbaar doneren

Belastingaftrekbaar doneren
TCDF is een ANBI

Belastingaftrekbaar doneren

Extra Belastingvoordeel bij vast Doneren
Giften aan Stichting Thai Child Development zijn gedeeltelijk aftrekbaar als ze niet schriftelijk worden vastgelegd. In dat geval moet een drempelbedrag worden overschreden.

Een voorbeeld zonder schriftelijke vastlegging:
Stel, u steunt ons met €12 per maand, dus €144 per jaar. Omdat u onder de drempel voor giftenaftrek blijft, geniet u geen belastingaftrek. De ondersteuning kost u dan netto €144 per jaar.

Uw donatie kan echter meer effect hebben als u uw periodieke gift voor minimaal vijf jaar schriftelijk vastlegt. In dat geval is de gift wel volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Een voorbeeld met schriftelijke vastlegging voor minimaal vijf jaar
(Bij het meest voorkomende belastingtarief van ca. 37%):
Als u uw donatie voor minimaal vijf jaar registreert, is uw gift volledig aftrekbaar van de belastingen. U kunt er dan ook voor kiezen ons het belastingvoordeel te gunnen. Als u ons bijvoorbeeld steunt met €19 per maand, dus €228 per jaar, dan geniet u een belastingvoordeel van maar liefst €84. Die ondersteuning kost u dan €228 minus €84, dus netto €144 per jaar. Op die manier steunt u ons met een hoger bedrag, zonder dat het u meer kost.

Eenvoudig uw periodieke gift laten registreren?
Wilt u op een eenvoudige manier uw periodieke gift regelen? Stuur dan een korte e-mail naar tcdfoffice@gmail.com. Wij nemen dan spoedig contact met u op en zorgen samen met u voor een vlotte registratie.

Voor alle andere donaties kunt u rechtstreeks op onze bankrekening doneren

IBAN: NL65ABNA0516022318
BIC: ABNANL2A
Ten name van: Stichting Thai Child Development
Bank: ABN AMRO

Wilt u meer weten over doneren en het belastingvoordeel dat u dat kan opleveren? U kunt informatie vinden via onderstaande link of contact opnemen met uw belastingadviseur.

Belastingdienst informatie
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen om uw donatie met ons te bespreken. Uw donatie, klein of groot, maakt voor de mensen, kinderen en volwassenen voor wie wij ons inzetten een wereld van verschil!

Transparantie, rapportages en rechtstreekse communicatie

Transparantie, rapportages en rechtstreekse communicatie

Transparantie, rapportages en rechtstreekse communicatie

Voor TCDF is het betrokken houden van de achterban van groot belang. Als sponsor kunt u persoonlijk aangeven hoeveel terugkoppeling u verwacht en hoe vaak u graag contact wilt. Sponsoren ontvangen sowieso een bedankbrief, een eindejaarsrapport, een financieel rapport en natuurlijk de projectplannen voor het volgende jaar.

Oprichter Rosalie Tieges woont met haar Thaise gezin op loopafstand van het project. Zij coordineert, traint en controleert het Thaise team. Zij schrijft de terugkoppeling verslagen voor u en weet precies waar de nood zit voor een eventuele volgende donatie. Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u zelfs rechtstreeks met Rosalie communiceren over de ontwikkeling van de kinderen, om meer te leren over de TCDF methodieken, het curriculum of om inhoudelijke vragen te stellen over de impact van uw donatie.

TCDF pleit voor volledige transparantie en rechtstreekse positieve communicatie. Als sponsor van TCDF bent u een onmisbaar lid van ons team en alleen samen kunnen wij de levens van hulpbehoevende kinderen verbeteren!

Overzicht rapportages

Overige ondersteunende informatie . 

Bij TCDF blijft er niets aan de strijkstok hangen. Wij werken efficient, eerlijk en duurzaam en wij zijn trots op onze systemen. Wij respecteren onze achterban en donateurs, staan altijd open voor feedback en wij pleiten dan ook voor volledige transparantie.

Cookie settings 🍪

This site uses cookies to optimize the user experience.

Functional cookies are required to make the site work properly, such as remembering language settings.

Analytics cookies are used to gather anonymous browsing information for service optimization purposes.

Marketing cookies can be used to track visitors of this website and serve them targeted ads on other platforms.