การสนับสนุนของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

15 ที่ผ่านมานั้น ด้วยการลงทุนโดยผู้สนับสนุน คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กๆ อาสาสมัครบอทคนไทยและต่างชาติและทีมงาน ได้ลงทุนลงแรงกับการสร้างฟาร์มออร์แกนิคเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ตลอดทั้งปีเรายินดีต้อนรับครอบครัวโรงเรียนและทีมงานที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน. ด้วยโปรแกรมทั้งหมดของเราเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในฟาร์มมีต้นไม้หลายร้อยต้น เรามีสถานีการเรียนรู้ 17 แห่ง มีธนาคารรีไซเคิลระบบก๊าซธรรมชาติไฮโดรโพนิกส์และระบบหมุนเวียนผักและปลา โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด ฟาร์มผัก พื้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา และอื่น ๆ

 มูลนิธิ TCDF เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรีสอร์ทริมน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับแขกที่มาเข้าพักอีกด้วย

เรานำกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการสำหรับโรงเรียนกลางป่าของพวกเรา 

หากคุณต้องการสนับสนุนนักเรียนพิเศษด้วยวิธีที่ยั่งยืนโปรดช่วยด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออร์แกนิกและศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพสำหรับนักเรียนพิเศษของเรา

เรามีกาแฟชาและผงซักฟอกออร์แกนิกและอื่น ๆ อีกมากมาย!

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อจาก facebook ของเรา

CSR @ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน 

    TCDF เป็นผู้ริเริ่มการทำงานโดยยึดหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน TCDF รวมถึงบริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (public private sector)ที่มีแนวคิดตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักของสหประชาชาติข้อ17(ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

TCDFขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายอิทธิพลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลัก CSR

     TCDF ได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสหลายร้อยชีวิตด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาtcdfได้ต้อนรับสมาชิกจากเมืองไทยและทั่วโลกมากกว่า 60 ประเทศ อาสาสมัคร ผู้สนับสนุน ทีมงานและนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในพื้นที่ชนบท 

โอกาสที่ผู้ร่วมสนับสนุนจะได้รับ นอกจากการช่วยเหลือเด็กแล้ว ท่านจะได้รับ

โลโก้ของท่านจะอยู่ในเว็บไซต์ของ tcdf เพื่อเครือข่ายในเมืองไทยและนานาชาติไดัรับรู้ โลโก้ของท่านสามารถติดที่รถรับ -ส่ง , เสื้อทีมของtcdfหรือติดที่ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพเด็กของ tcdfได้

ไฟล์ภาพกิจกรรมการสนับสนุนของท่านเพื่อนำไปเสนอผลงานในกลุ่มเครือข่ายของท่านได้

มีประกาศนียบัตรมอบแก่หน่วยงานของท่าน

   TCDF ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานไม่แบ่งแยกชนชั้้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง tcdf ทำงานในระดับชุมชนแต่คิดระดับโลก มีการเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง มีนโยบายการคุ้มครองเด็ก นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจดทะเบียนทั้งในเมืองไทยและในสหภาพยุโรป ประเทศเนเธอแลนด์  ปัจจุบัน TCDF ได้รับรางวัล Asia’Greatest CSR 2019-2020

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า