การสนับสนุนของคุณคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ด้วยการลงทุนจากผู้สนับสนุน คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กๆ อาสาสมัครไทยและต่างชาติ รวมถึงทีมงาน ได้ลงทุนลงแรงกับการสร้างฟาร์มออร์แกนิคเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน เรายินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียนหรือหน่วยงาน เรามีทีมงานที่พร้อมบริการ ณ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ 

ในฟาร์มมีต้นไม้หลายร้อยต้น และมีสถานีการเรียนรู้ 17 แห่ง มีธนาคารรีไซเคิล ระบบก๊าซธรรมชาติไ ฮโดรโพนิกส์ ระบบหมุนเวียนผักและปลา โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด ฟาร์มผัก พื้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา และอื่น ๆ

 มูลนิธิ TCDF เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรีสอร์ทริมน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับแขกที่มาเข้าพักอีกด้วย

เรานำกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการสำหรับโรงเรียนกลางป่าของพวกเรา 

หากคุณต้องการสนับสนุนนักเรียนพิเศษด้วยวิธีที่ยั่งยืน คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออร์แกนิกและศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพสำหรับนักเรียนพิเศษของเรา

เรามีชาสมุนไพร กาแฟออร์แกนิก ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า ล้างจานและอื่น ๆ อีกมากมาย!

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อจาก facebook ของเรา

CSR @ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน 

    TCDF ได้ริเริ่มการทำงานโดยยึดหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน TCDF ได้ร่วมงานกับบริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ  (public private sectorและให้ความสำคัญกัับแนวคิดนี้ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักของสหประชาชาติข้อ17(ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

TCDFขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายอิทธิพลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลัก CSR

     TCDF ได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสหลายร้อยชีวิตด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา กว่า 15 ปีที่ผ่านมา TCDF ได้ต้อนรับผู้คนจากเมืองไทยและทั่วโลกมากกว่า 60 ประเทศ มีอาสาสมัคร ผู้สนับสนุน ทีมงานและนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในพื้นที่ชนบท 

สิทธิประโยชน์ที่ TCDF มอบให้แก่ผู้สนับสนุน ดังนี้

โลโก้ของท่านจะอยู่ในเว็บไซต์ของ TCDF เพื่อเครือข่ายในเมืองไทยและนานาชาติไดัรับรู้

โลโก้ของท่านสามารถติดที่รถรับ -ส่งเด็กพิเศษ , เสื้อทีมของ TCDF หรือติดที่ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพเด็กของ TCDF

จัดทำไฟล์ภาพกิจกรรมการสนับสนุนของท่านเพื่อนำไปเสนอผลงานในกลุ่มเครือข่ายของท่านได้

มีประกาศนียบัตรมอบแก่หน่วยงานของท่าน

   TCDF ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานไม่แบ่งแยกชนชั้้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง TCDF ทำงานในระดับชุมชนแต่คิดระดับสากล มีการเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง มีนโยบายการคุ้มครองเด็ก นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจดทะเบียนทั้งในเมืองไทยและในสหภาพยุโรป ประเทศเนเธอแลนด์  ปัจจุบัน TCDF ได้รับรางวัล Asia’Greatest CSR 2019-2020

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า