สุข สนุก ร่วมบุญ

ขอขอบพระคุณสำหรับการบริจาคให้กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสของเรา

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ขอขอบคุณเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา เงินบริจาคเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเด็กหลายร้อยคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราขอขอบคุณทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ของเรา

หากคุณอยากบริจาคให้กับมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ  โดยสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือที่หมายเลข 098-7057660

ระบบการเงินของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนมีระบบการใช้จ่ายเงินที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายงานการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้บริจาคมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคมานั้นถึงมือเด็กๆทุกคน  

โดยการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจะใช้ระบบ 2 ใน 3 คนในการเบิกจ่ายจากธนาคารเท่านั้นไม่มีการเบิกเงินโดยผ่านบัตร ATM มีการเช็คระบบการใช้จ่ายภายในทีมโดยผู้ตรวจสอบจำนวน 4 คน

  1. คนที่เบิกเงินจำนวน 2 คนโดยคนที่ไปเบิกเงินต้องนำมาให้คนที่2 ตรวจสอบ
  2. คนที่ 2 ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจากธนาคารเช็คเงินที่จ่ายแต่ละโครงการ ตรวจสอบบิลแต่ละโครงการ ลงระบบในฐานข้อมูลบัญชี ส่งต่อคนที่ 3
  3. คนที่ 3  มีหน้าที่จ่ายเงินให้แต่ละโครงการโดยไม่จ่ายเงินให้แก่เด็กและผู้ปกครอง (หากเป็นโครงการทุนการศึกษาจะจ่ายผ่านโรงเรียนและคนขับรถรับ-ส่ง โครงการรักษาพยาบาลจ่ายผ่านการโอนทางบัญชีธนาคารโดยตรง)
  4. คนที่ 4 ตรวจสอบบิลจากคนที่1-3 ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล (มีการสุ่มหยิบบิลในทุกเดือน)เช๊คเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินที่ท่านบริจาค

นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีมาตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปี

โภชนาการ

การรักษาพยาบาล

ทุนการศึกษา

การสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ปรารถนาให้ผู้ที่สนใจ ห่วงใยและอยากช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้ออกแบบหรือเลือกการสนับสนุนในแบบที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นผู้สนับสนุนในนามองค์กร ผู้สนับสนุนในนามโรงเรียน หรือร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยในแต่ละแบบนั้น คุณสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการ  รวมไปถึงการเลือกงบประมาณในการบริจาค

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนที่ทาง มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน มีให้กับผู้สนับสนุนทุกท่าน เรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณเพิ่มเติมเพื่อร่วมกันออกแบบและหาทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เราอยากเชิญคุณเป็น “เพื่อน” กับ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

สิ่งที่เราทำได้คือการช่วยเหลือพวกเขาต่อไป เพื่อให้โครงการด้านอาหาร การศึกษา และการดูแลด้านการแพทย์/การรักษาพยาบาลได้ดำเนินการต่อไป เราจึงอยากให้คุณลองพิจารณามาเป็น “เพื่อน” ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมบริจาครายเดือนให้กับมูลนิธิของเรา

 “เพื่อน” ของ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ในระยะยาวผ่านการบริจาครายเดือน หากเรามี “เพื่อน” จำนวนมากพอ นั่นทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

โดย”เพื่อน ” ของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถบริจาคเงินได้ผ่านทางบัญชีของมูลนิธิ ได้โดยตรง

ขอขอบคุณทุกท่าน

คุณสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคาร

หากคุณมีความประสงค์จะบริจาคให้กับมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ติดต่อกลับ และส่งของขวัญเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯหรือที่หมายเลข 098-7057660

บัญชีมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

เลขที่บัญชี : 429-2-39749-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)สาขา ระนอง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 099-3-00039043-1

Paypal/creditcard:

สำหรับการบริจาคโอนเงินระหว่างประเทศคุณสามารถเลือกบริจาคผ่าน Paypal หรือบัตรเครดิตคลิกที่นี่ here  

หรือใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

Donation Form € Donation Amount: 10€: you can pay the school bus for a child for 1 month!25€: you pay basic meals for a kid in our nutrition program for 1 month.50€: you pay for a week of healthy lunches for all Special School students100€: you support a kid within the Medical Care program150€: you support 1 year of supplements for a physically disabled child250€: you help to pay for a walker for a kid with that has mobility problems.500€: you support all medical costs/care for a whole year for a sick child.3,000€: you supports a 1 year scholarship for a student of the Special SchoolChoose your own amount Select Payment Method PayPal Personal Info First Name * Last Name Email Address * Donation Total: €10

เราขอเชิญชวนให้คุณได้ทำการกุศลรูปแบบใหม่

มีวิธีการและทางเลือกใหม่ๆ ที่เราสามารถลงมือช่วยเหลือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การบริจาคไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างหรือเงิน มากหรือน้อย ก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ หากสิ่งที่ได้นั้น นำไปใช้ในแบบที่เกิดความยั่งยืน

คุณสามารถช่วยเหลือและบริจาคให้พวกเราได้ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เด็กๆ ที่พิการหรือด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้

ร่วมบริจาค

เงินบริจาคของคุณ
ใช้ในโครงการด้านการรักษาพยาบาล
และการศึกษา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ทำงานอาสากับเรา

บอกต่อเรื่องราวของเรา

บอกต่อ/แชร์เรื่องราวของเรา
ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณได้รับรู้

กิจกรรม CSR

สำหรับบริษัทและทีมงาน

มาเยี่ยมเยียนพวกเรา

ใช้เวลาวันหยุด เพื่อทำการกุศล

ค่ายพักแรม

เรียนรู้ ณ โรงเรียนกลางป่า